islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Polski muzułmanin a jego modlitwa w pracy

źródło: Pytanie i odpowiedź przekazał, spisał i przetłumaczył Abu Mûsa al-Albâni,
2003/05/18, al-Madinah an-Nabawiyyah
polski przekład: Abu Anas

Muzułmanin obawia się, że straci pracę, jeśli jego koledzy w pracy dowiedzą się, że jest muzułmaninem, i boi się przez to wykonywać modlitwę w jej określonych porach. Co więcej, człowiek ten pracuje w wojsku. Co ma zrobić?

Na to pytanie odpowiedział Szeich `Ubaid al-Dżâbiri[1]:

Odpowiedź:
"Jeśli chodzi o modlitwę, to musi ją wykonywać, ponieważ modlitwa jest jednym z filarów Islamu, co zostało przekazane w autentycznych hadisach. Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Islam zbudowany jest na pięciu: zaświadczenie, iż nie ma bogów prócz Allaha, i że Muhammad jest Jego Wysłannikiem, wykonywanie as-salât (modlitwy), post w Ramadhân, płacenie zakât (jałmużny) i pielgrzymka."

Wnioskujemy z tego, że modlitwa jest obowiązkiem, i jest także drugim filarem po wyznaniu wiary. Uczeni zgodni są co do tego, że ktoś kto opuszcza modlitwę po tym jak zaprzeczył jej obowiązkowi a jednocześnie wie że jest ona obowiązkiem, jest niewiernym (Kâfir).

Zadane pytanie wyjaśnia dwie rzeczy:

1. Człowiek ten pragnie wykonywać modlitwę, ale mogę się domyślić, że jej nie wykonuje.

2. Boi się o pracę, i boi się że nie znajdzie innej pracy gdyby został zwolniony.

Mówimy. Wiemy, że Polacy wykonują modlitwę, ale nie wiemy czy ci którzy służą w wojsku ją wykonują, a po drugie, musisz ufać że Allâh wskaże ci rozwiązanie jeśli mieliby cię zwolnić z pracy. Dlatego módl się o właściwych porach. Allâh mówi (co znaczy):

{...A temu, kto się boi Allâha, On przygotuje jakieś wyjście; i da mu zaopatrzenie stąd, skąd on się nawet nie spodziewa...} (Surah at-Talaq, 65:2-3)

Stałeś się Muzułmaninem, dlatego wspominaj Imię Allaha i wykonuj modlitwę.

Zatem wykonuj modlitwę o czasie, jak również modlitwę piątkową według twoich możliwości - a Allâh wie lepiej."


[1] Szeich `Ubaid Ibn `Abdullah Ibn Sulaiman al-Dżabiri należy do starszych uczonych w Medynie. Swą wiedzę czerpał między innymi od Szeichów `Abdul-Muhsin al-`Abbâd, Bin Bâz, i asz-Szanqîti. Studia uniwersyteckie w Medynie ukończył ponad 30 lat temu.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m