islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Obrzezanie, hitan

chciałbym uzyskać informacje dotyczące obrzezania mężczyzn - 'hitan' przyjmujących Islam. o ile wiem Koran nic o tym zabiegu nie wspomona, lecz dopiero sunna. czy jest to w takim razie zabieg sankcjonowany wyłącznie przez tradycję, nie mający nic wspólnego z 'czystym' Islamem? z tego co wiem, to madhab saficki uznaje hitan za obowiązek, natomiast malikici za zwyczaj. jeśli się mylę, to proszę o konkretne hadithy lub fatwy na ten temat. jak taka uroczystość i sam rytuał wygląda wśród Polaków przyjmujących Islam? jakie, jeśli ma, znaczenie symboliczne i zdrowotne zabieg hitan? proszę również o jakieś konkretne hadithy lub fatwy dotyczące higieny islamskiej, w tym higieny intymnej. pozdrawiam

Piszesz że Koran nic o tym nie wspomina i że zabieg ten jest tylko częścią tradycji nie mający nic wspólnego z 'czystym islamem'.

Koran o tym także wspomina, ale ważne jest pamiętać że czysty Islam to Koran i Sunnah (tradycja Proroka Muhammada), tak jak rozumieli je Sahabah (towarzysze Proroka).

Allah objawił w Koranie co w przybliżeniu znaczy:

"Powiedz (O Muhammedzie): 'Jeśli kochacie Allaha, to postępujcie za mną. Wtedy i Allah będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy...słuchajcie Allaha i Posłańca, a jeśli się odwrócicie zaprawdę Allah nie kocha niewiernych..."
(3:31-32)

"Kiedy zdecydował Allah i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się wierzącym aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Allaha i Jego Posłańca ten zbłądził w sposób oczywisty."
(33:36)

"Ktokolwiek słucha Posłańca (Muhammada) ten słucha Allaha"
(Koran, 4:80)

"Słuchajcie Allaha i słuchajcie Jego Posłańca..."
(Koran, 24:54)

Wiele innych wersetów w Kornie mówi o tym abyśmy słuchali Proroka i brali jego za przykład godny do naśladowania.

Prorok Muhammad sal allahu alejhi wa sallam powiedział także co w przybliżeniu znaczy:

"Zostawiłem pośród was dwie rzeczy. Nie zbłądzicie tak długo jak się będzie ich trzymać: Jest to Księga Allaha i Sunnah jego Wysłannika."
(Maalik (2/899), al-Mishkaat (1/66): Sprawdzone przez Szeicha al-Albaanii)

Tak więc czysty Islam to Koran i Sunnah.

Muhammad, to co robił i jak żył, był najlepszym wytłumaczeniem Koranu. Jak innaczej moglibyśmy wiedzieć jak na przykład wykonywać modlitwę. Allah subhanahu wa ta`ala objawił w Koranie że należy ją wykonywać, ale nie powiedział w jaki sposób. Wytłumaczył to dopiero Prorok.

Wracając do kwestii obrzezania. Allah objawił w Koranie:

"...On was wybrał i nie uczynił żadnej trudności w waszej religii, religii waszego Ojca Abrahama..."
(Koran, 23:78)

Abu Huraira przekazał że Prorok Muhammad (salallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Prorok Abraham został obrzezany gdy miał 80 lat"
(Sahih al Bukhari, 4:575)

Muhammad zalecił to także muzułmanom mówiąc:

"Pięć rzeczy jest spośród Fitry (naturalny stan człowieka w którym każdy się rodzi, oznacza także religię Islamu): Obrzezanie, usuwanie włosów łonowych, przycinanie wąsów, obcinanie paznokci i usuwanie włosów z pod pachy."
(Sahih al Bukhari, 7:779)

Wszyscy Uczeni zgodni są co do tego, że obrzezanie jest zalecaną sunną dla mężczyzn.

Co do tego jak cztery najbardziej znane nam madhaby (szkoły prawne) się odnoszą do tego nie będę się w to zagłębiał, ponieważ najlepszym przewodnikiem dla nas muzułmanów jest Koran i Sunnah. Z hadisów wynika że obrzezanie jest sunną którą należy praktykować. Towarzysze Proroka także się do tej sunny stosowali. Jedni bardzo tego przestrzegali, tak jak Ibn Abbas, który powiedział: "Hadż ani Salat nie jest przyjęta od człowieka który nie jest obrzezany", natomiast inni tak jak Al-Hasan byli bardziej łagodni. Al-Hasan powiedział że: "Jeżeli człowiek przyjmuje Islam nie jest konieczne aby został obrzezany." [Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 5/115]

Ibn Dżibriin powiedział: "Obrzezanie jest nakazem Proroka. Jeżeli jednak istnieje obawa że miałoby to zniechęcić dorosłego mężczyznę do przyjęcia Islamu, można to odłożyć." (Fataawa Muhimmah lil-Muslim al-Jadeed - str. 38 [www.fatwa-online.com])

Komitet Fatw w Arabii Saudyjskiej napisał również: "Jeżeli jednak istnieje obawa że obrzezanie może być trudne lub mieć jakieś komplikacje dla dorosłego już mężczyzny, lub jeżeli miałoby zniechęcić go od przyjęcia Islamu, nie ma potrzeby aby był on obrzezany." (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 5/115)

Co do tego jakie korzyści ma obrzezanie, są one oczywiste. Jest łatwiej utrzymać czystość tego organu, oraz zapobiega to wielu chorobom, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet (których mężowie są obrzezani). (THE MEDICAL BENEFITS FROM CIRCUMCISION, Dr. Brian J. Morris)

Co do uroczystości związanych z obrzezaniem, to na usankcjonowanie jakiej kolwiek uroczystości muszą istnieć dowody z Koranu lub Sunny.

Jeżeli chodzi o higienę intymną, to po każdym wypróżnieniu należy obmyć swe miejsca intymne wodą, jeżeli jej brak to oczyścić conajmniej trzema kamieniami, a następnie dokonać Wudhuu. [Co unieważnia Wudhuu?]

Po odbyciu stosunku seksualnego, lub po wytrysku należy dokonać Ghusl.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m