islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Uczestnictwo Muzułmanina w pogrzebie nie-muzułmanów

Tłumaczył i opracował: Abu Anas bin Marian

Na temat uczestniczenia w pogrzebie zmarłych nie-muzułmanów, Szeich ul-Islâm ibn Taymiyyah powiedział:

"Wszelka chwała Allahowi, Panu światów. Nie należy uczestniczyć w pogrzebie [nie-muzułmanina], lecz odwiedanie go gdy jest chory jest w porządku, gdyż może to przynieść korzyść, mianowicie otworzyć jego serce do Islamu. Jednak jeżeli umrze i jest kâfir, zasługuje na piekło, i modły za niego nie są ofiarowane. A Allah wie najlepiej." (Al-Fataaua al-Kubra, 3/6)

Powiedział także odnośnie odwiedzania grobów niewiernych:

"Odwiedzanie grobów, jest z reguły dozwolone, łącznie z grobami niewiernych. W kolekcji Muslim[1] Abu Hurayrah który przekazał, że Wysłannik powiedział:

"Prosiłem o zezwolenie Allaha aby prosić o przebaczenie dla mojej Matki, jednak zostało ono odrzucone. Allah jednak zezwolił mi aby odwiedzać jej grób." [...] Jasne jest zatem z powyższych hadisów, że Prorok zezwolił odwiedzać groby. Uczynił tak na podstawie, że przypomina nam o śmierci i życiu przyszłym. Jego zezwolenie jest bezwarunkowe, i muzułmanie mogą odwiedzać groby muzułmanów i nie-muzułmanów. Cel wizyty jest osiągnięty odwiedzając grób Muzułmanina, czy nie-muzułmania. [...] Jednak o przebaczenie można prosić tylko dla Muzułmanów, o czym świadczą przekazy od Wysłannika. Jedynie Muzułmanin ma do tego prawo." (Iqtida-us-Sirâtil Mustaqîm, (eng. trans.) str. 77-78)

Szeich Nâsir-ud-Dîn al-Albâni powiedział także:

"Przekazane zostało w Sahih Hadith, że Nâdżiyah ibn Ka'b przekazał że `Ali ibn Abi Tâlib (radi allahu `anhu) powiedział:

"Powiedziałem do Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam), "Twój stary zbłąkany wuj zmarł (Abu Tâlib). Kto go pochowa?' Prorok odpowiedział, 'Idź i pochowaj twego Ojca." Powiedziałem [`Ali], 'Nie pochowam go gdyż zmarł jako Muszrik [2].' Odpowiedział, 'Idź i go pochowaj, i nie rób nic więcej aż wrócisz do mnie.' Poszedłem więc i go pochowałem, następnie przyszedłem do Proroka mając na sobie ślady kurzu i ziemi. [Prorok] powiedział mi abym się obmył, a następnie zrobił za mnie du'aa słowami które były dla mnie bardziej cenne niż cokolwiek na tej ziemi." (źródło: al-Silsilah al-Sahîhah, nr. 161)

Szeich al-Albâni komentując ten hadith powiedział:

"1 - Dozwolone jest aby Muzułmanin zajął się pogrzebem swych krewnych którzy są muszrikîn. Nie anuluje to nienawiści do ich Szirk (bałwochwalstwa). Czy nie widzisz, że `Ali (radi allahu `anhu) pierwotnie odmówił pochowania swego ojca z tego właśnie powodu, mówiąc, "zmarł jako muszrik." Myślał, że jeżeli go pochowa, wiedząc że był bałwochwalcą, to będzie to częścią zakazanej przyjaźni o której Allah mówi w następującym wersecie (co znaczy):

»O wy którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za [bliskich] przyjaciół ludzi, na których Allah jest zagniewany.« (Surah al-Mumtahanah, 60:13)

Gdy Prorok ponownie nakazał mu aby pochował Ojca, posłusznie pospieszył by wykonać nakaz. To właśnie oznacza posłuszeństwo: że osoba porzuca swą opinię odpowiadając na nakaz swego Proroka. Myślę że gdy syn chowa swego Ojca lub Matkę którzy są muszrik, to jest to ostatnim dobrym uczynkiem które mogą okazać swym rodzicom na tym świecie. Jednak po pogrzebie, nie może wykonywać za nich du'aa, ani prosić o przebaczenie, z powodu jednoznacznych słów Allaha (co znaczy):

»Nie godzi się Prorokowi i tym, którzy uwierzyli, aby prosili o przebaczenie dla bałwochwalców - nawet gdyby byli ich krewnymi - odkąd stało się dla nich jasne, że oni są mieszkańcami ognia piekielnego.« (Surah at-Taubah, 9:113)

2 - Nie jest przepisane aby myć czy owijać niewiernego, ani też oferować modlitwę nad nim [dżanâzah], nawet jeżeli był jego bliskim krewnym, ponieważ Prorok nie polecił `Aliemu aby tak postąpił. Jeżeli byłoby to dozwolone, to by go o tym poinformował, gdyż wiadomo iż e nie wolno Prorokowi powstrzymywać informacji gdy jest ona niezbędna. Taka jest opinia uczonych Hanbali i innych.

3 - Nie jest przepisane aby krewni nie-wierzącego uczestniczyli w kondukcie żałobnym, ponieważ Prorok tego nie dokonał w przypadku swego wujka, mimo że był dla niego najbardziej uprzejmy i współczujący, i Allah zezwolił mu nawet aby prosił o zmniejszenie kary dla niego w Piekle.

W tym wszystkim jest nauka dla tych którzy zwiedzieni są dumą z powodu swego rodowodu i nie dbają o życie przyszłe u swego Pana. Allah zaprawdę powiedział prawdę gdy powiedział, co znaczy:

»A kiedy zadmą w trąbę, to tego Dnia nie będzie żadnego pokrewieństwa między nimi ani też nie będą się wzajemnie wypytywać.« (Surah al-Mu'minûn, 23:101)"

(źródło: al-Silsilah al-Sahîhah, str. 94) 


[1] Zbiór hadisów Sahih Muslim

[2] Bałwochwalca

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m