islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Porywanie i Uprowadzanie

Autor: salafipublications
źródło: Kayfa Nu'aalij Waaqi'unaa al-Aleem,  oraz Minhadź us-sunnah
[www.fatwa-online.com / www.salafipublications.com]
z angielskiego przełożył: abu anas

Imaam Ibn Baaz na temat porywania samolotów i uprowadzania (osób)

"Każdy kto ma choć odrobinę rozsądku wie, że porywanie samolotów oraz porywanie dzieci i tym podobne, są bardzo poważnymi przestępstwami na całym świecie. Złe efekty tego są daleko i szeroko sięgające, podobnie jak wielka jest  krzywda i kłopot wyrządzane niewinnym. Całkowitego skutku nikt nie jest w stanie zrozumieć jak tylko Allah.

Podobnie, wiadomo też, że przestępstwa te nie są wyjątkowe dla konkretnego kraju bardziej niż dla jakiegokolwiek innego, ani też dla poszczególnej grupy bardziej niż innej, raczej dotyczy to całego świata.

Nie ma wątpliwości co do skutków tych przestępstw, więc obowiązkiem rządów, oraz tych którzy są odpowiedzialni spośród uczonych i innych, jest aby poświęcić tym sprawom wielka uwagę, i starać się jak mogą aby położyć kres temu okrucieństwu."
[Shaykh Ibn Baaz, Kayfa Nu'aalij Waaqi'unaa al-Aleem – strona 108-109]

Porywanie samolotów i statków

Pytanie: Istnieją osoby które porywają samoloty lub statki, wywierając w ten sposób presję na kraju do którego samolot lub statek ten zmierza. Czasami grożą zabiciem pasażerów, czasami nawet tego dokonują, jeżeli ich żądania nie zostaną spełnione. Jaki jest więc werdykt co do takiego postępowania, szczególnie gdy przeraża ono pasażerów?

Odpowiedź: Obowiązkiem każdego kraju jest aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo, zapobiegając porwania (samolotów, statków) przez takich rebeliantów. Obowiązkiem (poszczególnych) krajów jest zapewnienie wszystkim liniom lotniczym bezpieczeństwa (gdy znajdują się na ich terytorium), dzięki któremu mogłyby powstrzymać próby porwania. Powinni także koordynować pełną inspekcję (pasażerów) przed wejściem na pokład. Nie powinni zezwolić nikomu na wejście, dopóki nie upewnią się że nikt nie posiada broni, nawet jeżeli miał by to być kawałek metalu. Niektóre gangi zmuszają skierowanie lotu w innym kierunku, więc jeżeli ktoś (z załogi lub pasażerów) o wystarczającym przygotowaniu fizycznym jest w stanie ich obezwładnić, ich plany się nie powiodą.

Nie ma wątpliwości że porywanie jest błędem, ignorancją i fałszem. Co więcej, jest to wykroczeniem poza granice wywołując przerażenie u pasażerów, grożąc im tym nad czym nie władają, a Allaah wie najlepiej."
[Shaykh Ibn Dzibriin, Kayfa Nu'aalij Waaqi'unaa al-Aleem – strona 11]

Imaam Ibn Baaz na temat tych którzy biorą udział w zamachach bombowych, porywaniu...

Pytanie:  [Jaka jest fatuah (werdykt)] dotycząca Dziamaa’atul-Dzihaad (grupa która jest odpowiedzialna za zamachy bombowe, terroryzm i inne zło) oraz współpracy z nimi?

Imaam Ibn Baaz odpowiedział: "...nie wolno z nimi współpracować, ani też przekazywać im salaam (pozdrowienie którego muzułmanie używają między sobą). Raczej należy się od nich odciąć, a ludzi należy przestrzegać przed ich złem. Ponieważ są oni finah (próbą, nieszczęściem) i są szkodliwi dla muzułmanów, oraz są braćmi Szaytana (diabła)!"
[Z kasety (no.11), nagranej w Dhul-Hidź’ah 1408H (1987CE) w 'at-Tawiyyatul-Islaamiyyah.]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m