islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Szari`at, sądzenie według innych praw a niewiara

Autor: Szeich `Abdul-´Azîz bin Bâz
źródło: "Hiwâr Hawlâ Masâ'il-it-Takfîr"
z arabskiego tłumaczył: Abu Mûsa al-Albâni
ze szwedzkiego tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Czy jest to rodzaj Kufr który wyklucza człowieka z Islamu, jeżeli zamienia się prawa Szarî`ah na prawa sekularne?

Odpowiedź: (Tak), jeżeli [osoba która je zmienia] uważa to za dozwolone. Wtedy staje się Kâfir wraz z największym Kufr, gdy uważa za dozwolone sądzenie według innych praw niż Szarî`ah. Jeżeli jednak tak czyni z innych względów, takich jak nieposłuszeństwo względem Allâha, z powodu łapówek, aby komuś się przypodobać, lecz jednocześnie wie że jest to zabronione, to jest to Kufr dûna Kufr [1] .

Jednak jest to największy Kufr jeżeli tak czyni [zamienia prawa Szari`ah na inne] i jednocześnie uważa to za dozwolone. Co do słów Allâha, »Ci którzy nie sądzą zgodnie z tym co Allâh objawił, są Kâfirûn«, Ibn ´Abbâs powiedział "Nie jest to ktoś kto czyni Kufr odnośnie Allâha, jest to Kufr dûna Kufr."

Jeżeli jednak osoba uważa, że dozwolone jest sądzenie według praw sekularnych czy innych [niż szari`ah], to jest to największy Kufr.

Pytanie: Czy istnieje jakaś różnica pomiędzy sądzeniem według innych praw niż Szari`ah w konkretnych przypadkach, a zmianą (Tabdîl) Szari`ah na inne prawa?

Odpowiedź: Jest to Kufr dûna Kufr jeżeli nie twierdzi że jest to dozwolone (Istihlâl), lecz czyni tak z innych powodów. Jeżeli jednak mówi, "Nie jest niczym złym jeżeli nie sądzi się według Szarî`ah" nawet jeżeli twierdzi że Szari`ah jest lepsza, lecz mówi, "Sądzenie według innych praw niż Szari`ah nie jest niczym złym, jest to dozwolone ", to w takim wypadku jest Kâfir z największą formą Kufr, nawet jeżeli twierdzi, że Szarî`ah jest lepsza, że inne prawa są równe z Szari`ah lub lepsze niż Szari`ah. Wszystko to jest Kufr."

Pytanie: Czy znaczy to że werdykt ten obejmuje zarówno Tabdîl [zamianę] i inne formy?

Odpowiedź: Obejmuje wszystkie formy, pojawia się we wszystkich przypadkach.

Imâm Ibn-ul-Qayyim al-Dżauziyyah (rahimahullâh) powiedział także:

"Prawdą jest, że sądzenie według czego innego niż to co Allâh objawił, może być obydwoma rodzajami Kufr - Kufr Asghar [Mniejszy Kufr] i Kufr Akbar [Wielki Kufr] - w zależności od stanu władcy. Jeżeli wierzy w obowiązek sądzenia według tego co Allâh objawił, lecz nie czyni tego ze względu na nieposłuszeństwo, i jednocześnie przyznaje że zasługuje na karę [za to że tak czyni], to jest to Kufr Asghar [Mniejszy Kufr].

Jeżeli uważa że [sądzenie według tego co Allâh objawił] nie jest obowiązkiem, i że ma w tym przypadku wolny wybór - a jednocześnie mocno wierzy że są to Prawa Allâha - to jest to Kufr Akbar [Wielki Kufr].

Jeżeli jednak nie ma wiedzy w tej konkretnej sprawie [czy dane prawo jest z Szari`ah czy nie], lub jeżeli popełni błąd, to jest po prostu osobą która popełnia błędy (Mukhtî') i werdykt względem niego jest podobny jak w przypadku kogoś kto popełnia błąd."
(za "Madâridż-us-Sâlikîn" tom. 1, str. 338)

Taki sam werdykt wydany został przez Komitet Fatw w A.S. [Gdy członkami byli: 'Abdullaah Ibn Qu'uud, 'Abdullaah Ibn Ghudayyaan, 'Abdur Razzaaq 'Afiifii, 'Abdullaah Ibn Baaz: Fatua (no. 5226)]

Zobacz także:
Ignorancja a Niewiara
Uznanie niewiary konkretnej osoby
Warunki Takfir
Taghut - bożki które są czczone
"Sąd należy jedynie do Allaha"


[1] Kufr mniejszy niż Kufr, czyli taki który nie wyklucza człowieka z Islamu. Kufr ten nie oznacza że człowiek nie wierzy w Allâha, w Jego Wysłanników, Anioły, Dzień Zmartwychwstania itp.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m