islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

1. Herbata, Kawa, Kakao i inne roślinne napoje nie będące szkodliwe dla organizmu ludzkiego nie są zabronione

Szeich `Abdullah ibn Dzibriin powiedział:

"Palenie [tytoniu] jest zabronione ponieważ szkodzi i powoduje choroby. Wiadomo tez że istnieją dozwolone napoje które nie szkodzą, takie jak kawa czy herbata, które zazwyczaj nie szkodzą." [i]

2. Tytoń, Marihuana, Haszysz i inne używki są zabronione.

Jeden z uczonych Islamskich Szeich Ibn Baaz powiedział: "Palenie jest rzeczą złą i zakazaną. Jest bardzo szkodliwe."  [ii]

Następnie podał jako dowód następujące wersety z Koranu.

»Oni pytają ciebie [Muhammedzie], co jest im dozwolone. Powiedz: 'Dozwolone są wam rzeczy dobre.'« (Al-Maidah, 5:4)

»[Prorok Muhammad] Nakazuje im dobro i zabrania czynienia zła, i czyni dla nich prawowitymi rzeczy dobre, a zabrania im rzeczy złych.« (Al-`Araf, 7:157) [ » więcej ]

Podobnie z innymi rzeczami których ludzie używają, zarówno w krajach Muzułmańskich jak innych, które odurzają, tak jak Marihuana, Haszysz czy popularna na przykład w Jemenie i Somalii roślina 'Khatt'.

Allah objawił w Koranie:

»O wy, którzy wierzycie! Khamr [iii], majsir [iv], bałwany i strzały wróżbiarskie - to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi!«
(al-Maa’idah 5:90)

Przeczytaj także:
Daj mi na to dowód!
Mówienie o Allahu bez wiedzy
Czerpanie wiedzy od Uczonych
Uczeń między dwoma skrajnościami


[i] www.islam-qa.com (Question #9237)

[ii] http://www.fatwa-online.com/fataawa/marriage/maritalrelations/0000206_10.htm

[iii] Arabskie słowo 'Khamr' oznacza wszystko co odurza, upaja. Nie tylko wino, jak przetłumaczył to słowo Józef Bielawski. Etymologicznie określa ono wszelkie substancje wyskokowe lub narkotyzujące. Pochodzi od słowa arabskiego ' jakhmur', które oznacza pokrywać, uszczuplać, fermentować. Napoje alkoholowe są właśnie określane khamr, gdyż zakrywają, zakłócają, czy też uszczuplają normalne funkcje mózgu. Słowo al-khamr jest więc używane jako synonim słowa wino lub wszelkich napojów alkoholowych. Prorok Muhammad dokładnie określił co należy zrozumieć pod tym słowem. W znanym hadisie przekazanym od Salimem ibn Abd-AIlah ibn Umajr, powiedział: "Wszystkie środki powodujące nietrzeźwość są Khamr, a wszystkie rodzaje khamru są zakazane."

[iv] Wszelkiego rodzaju gry hazardowe

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m