islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wspieranie finansowe niewiernego w potrzebie

Autor: Szeich Muhammad bin Sâlih al-`Uthaymîn 
Tytuł: Fatawa Islamiyah vol.8, str. 403, DARUSSALAM 
źródło: [http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=244 ]
Z angielskiego tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Czy muzułmanin zostanie wynagrodzony za to, że udziela pomocy (finansowej) nie-muzułmaninowi, który jest w potrzebie?

Odpowiedź: Dawanie jałmużny nie-muzułmaninowi jest dozwolone, a ten kto daruje jałmużnę jest za to wynagrodzony. Niemniej jednak, muzułmaninowi nie wolno dawać Zakatu[1] nie-muzułmanom, chyba, że istnieje nadzieja, że dzięki temu człowiek ten przyjmie Islam, lub przynajmniej nie będzie działał na szkodę muzułmanów (jeśli z tego słynie).

Jeżeli dajemy jałmużnę nie-muzułmaninowi, to musimy się upewnić, że nie jest on człowiekiem, który walczy przeciwko muzułmanom, lub wypędza z ich miejsc zamieszkania. Gdybyśmy tak uczynili, to pomagalibyśmy komuś, kto zwalcza muzułmanów.


[1] Więcej na temat Zakat
http://www.planetaislam.com/praktyka/zakat_sadaqa_jalmuzna.html

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m