islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Żarty i kpiny z Allaha, Jego Wysłannika i Religii

Źródło: Islamic Verdicts of the Pillars of Islam, question no. 70
Autor:Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimiin.
Tłum. Majida Sha’ban

Pytanie: Jak brzmi fatwa odnosnie tego, kto żartuje - używając słów, które kpią z Allaha, Wysłannika Allaha lub/i religii (islamu)?

Odpowiedź: Takie postępowanie, tzn. kpienie z Allaha, Jego Wysłannika, Jego Księgi lub Jego religii (islamu), nawet jeśli ma ono tylko znamiona żartu i ma jedynie na celu rozbawienie ludzi, jest aktem niewiary i hipokryzji. Jest to taka sama rzecz, która miała miejsce za życia Proroka (salla Allahu alajhi wa sallam) w odniesieniu do tych, którzy powiedzieli: "Nie widzieliśmy ludzi bardziej skąpych, mniej godnych zaufania lub bardziej tchórzliwych podczas bitwy, niż tych oto naszych recytatorów (Koranu)." To znaczy, Wysłannika Allaha i jego Towarzyszy, recytatorów; i zostało objawione odnośnie ich (interpretacja znaczenia):

{"Myśmy tylko tak rozmawiali i żartowali." }
[Koran 9:65]

Przyszli oni do Proroka i powiedzieli: "My jedynie mówiliśmy tak, jak mówią jeźdźcy, kiedy chcą przerwać monotonie podroży." Ale Wysłannik Allaha powiedział im to, co nakazał mu Allah (interpretacja znaczenia):

{A jeśli ich zapytasz, to oni z pewnością powiedzą: "Myśmy tylko tak rozmawiali i żartowali." Powiedz: "Czy wy wyśmiewacie się z Allaha i Jego Wysłannika? Nie usprawiedliwiajcie sie! Staliście się niewiernymi, choć przedtem uwierzyliście. Jeśli my przebaczymy pewnej grupie spośród was, to ukarzemy inna grupę za to, iż byli grzesznikami!}
[Koran 9:65-66]

A zatem, kwestie Rububiyyah (Panowania), posłania, objawienia i religii są kwestiami otaczanymi poważaniem i czcią. Nie wolno nikomu podchodzić do niech beztrosko, kpić z nich, rozbawiać za ich pomocą ludzi, lub z nich się wyśmiewać. Człowiek, który tak czyni, jest niewiernym albowiem udowadnia to, ze pogardza Allachem Wszechmocnego, Wszechpotężnego, Jego Wysłannikami, Jego Księgami i Jego Prawami. Ktokolwiek tak czyni, musi wrócić ze skrucha do Allaha, prosić Go o wybaczenie, zaprzestać takich czynów i obawiać się Allaha, Wszechmocnego, Wszechpotężnego, wychwalać Go, oddawać Mu cześć i miłować Go. I Allah jest dawcą sukcesu.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m