islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Zmiana imienia na Muzułmańskie gdy przyjmuje się Islam

Imam Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz (zmarł w 1420 H)
źródło: Fataua Muhimmah lil-Muslim al-Dziadid - str. 39
z arabskiego tłumaczone na szwedzki: Qur’an & Sunnah Sällskapet [www.islam.nu]
ze szwedzkiego tłumaczył: abu anas

Pytanie:

Czy osoba która niedawno przyjęła Islam musi zmieniać imię, na imię muzułmańskie?

Odpowiedź:

Muszę powiedzieć że nie istnieją dowody w Szariah, które oznaczałyby że osobą którą Allah poprowadził do Islamu musi zmienić swoje imię, z wyjątkiem tych przypadków w których imię samo w sobie ma znaczenie sprzeczne z Islamem, jak na przykład imię które sugeruje oddawanie czci komukolwiek innemu niż Allahowi. Na przykład niektórzy arabscy chrześcijanie noszą imię Abdul Masih, co znaczy sługa Mesjasza (Jezusa syna Marii).

Podobnie jeżeli imię ma negatywne znaczenie, lepiej jest je zmienić na imię które ma bardziej pozytywne znaczenie. Na przykład, imię takie jak "Huzn", oznaczające "Smutek" lub "Nieszczęście", można zmienić na "Sahl," które znaczy "Spokój" lub "Lekkość". Trzeba tutaj zaznaczyć że zmiana imienia które sugeruje oddawanie czci innym niż Allahowi jest obowiązkowe, podczas gdy zmiana innych imion jest jedynie zalecana.

Inny rodzaj imienia które należy zmienić, to imię które kojarzy się z chrześcijanami (lub innymi religiami), które powoduje że ktoś kto słyszy to imię myśli że osoba ta jest chrześcijaninem. W tym wypadku zmiana imienia jest jak najbardziej stosowna.

Niech Allah pomoże nam czynić to co On miłuje, i niech obdarzy nas jasnym zrozumieniem religii i trzymaniem się niej.

Was-salaamu alaikum wa rahmatul-lah

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m