islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Isnâd - broń Ahl-us-Sunnah

opracował: Abu Anas Lechistani

Prorok Muhammad (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Ktokolwiek umyślnie o mnie kłamie, niech zasiądzie w Ogniu (Piekle)." (Sahih Muslim, Buchari i inni) [1]

Muhammad bin Sîrîn (zmarł 110H) powiedział,
"Nie pytano o isnâd [łańcuch osób przekazujących] hadîth do czasu gdy nie powstała fitnah [próba, nieszczęście, dewiacje]. Gdy powstała, zaczęto żądać aby wymieniono osoby w isnâd. Jeżeli należeli oni do Ahl-us-Sunnah, przyjmowano je, jeżeli należeli do Ahl-ul-Bid´ah, odrzucano je." (Muslim)

`Abdullâh bin al-Mubârak (zmarł 181H) powiedział:
"Według mnie Isnâd jest częścią religii. Jeżeli nie istniałyby Isnâd, ktokolwiek mógłby mówić cokolwiek."

Powiedział także,
"Osoba która studiuje religię bez Isnâd, podobna jest do kogoś kto chce wejść na dach bez drabiny." (Sharaf Ashâb-ul-Hadîth (1/15): al-Hâfidh al-Khatîb al-Baghdâdî)

Sufyân ath-Thaurî (d. 161H) powiedział,
"Isnâd jest bronią wierzącego. Tak więc czym będzie walczył jeżeli nie ma broni?" (ibid.)

Muhammad bin Sîrîn (d. 110H) powiedział,
"Zaprawdę ta wiedza jest religią, tak więc uważajcie od kogo bierzecie swą religię." (Muslim i Abû Nu´aym w "al-Hilyah")


[1] Shaykh al-Albânî potwierdził że jest to autentyczny i poprawny hadith, podając 63 różne szlaki tego przekazu. Mukhtasar Sahih Muslim (no. 1861-1862), Raudhun Nadhîr (no. 707), oraz Sahihul Dżâmi' (no. 6519).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m