islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Mówienie o Allahu bez wiedzy

źródło: Sharh-us-Sunnah
z angielskiego tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Imâm Abu Muhammad al-Hasan ibn `Alî bin Khalf al-Barbahârî (zm. 329H - rahimahullâh) powiedział:

"Niech Allâh będzie dla ciebie Miłosierny! Wiedz że ktokolwiek mówi o religii Allâha wedle swojej opinii, analogii lub interpretacji, bez dowodów z Sunny i Dżamâ`ah, powiedział o Allahu coś czego nie wie. [1] Ktokolwiek mówi o Allahu coś czego nie wie, wykroczył poza granice. [2] " (Sharh-us-Sunnah, nr. 104)

Przeczytaj także:
ƒ Czerpanie wiedzy od Uczonych
ƒ Tłumaczenie Koranu według własnych opinii


[1] W księdze Allâha Wzniosłego Błogosławionego, mówienie o Allahu bez wiedzy, ukazane jest jako rodzaj szirk. Allâh objawił co znaczy: »Powiedz: "Mój Pan zakazuje tylko czynów szpetnych, jawnych i skrytych - grzech i gwałt są bezprawiem - i tego, żebyście dodawali Allahowi za współtowarzyszy to, czemu nie została przekazana żadna władza; i tego, żebyście mówili o Allahu, czego nie wiecie."« (Sûrah al-A'râf, 7:33)

[2] Masrûq powiedział: Weszliśmy do `Abdullâh ibn Mas`ûd i powiedział: "Ludzie. Ktokolwiek coś wie niechaj mówi zgodnie z tym. A kto nie wie niech powie: 'Allâh wie najlepiej.', gdyż to także jest częścią wiedzy. Allâh powiedział do Swojego Proroka [co znaczy]: »Powiedz: "Ja nie żądam od was za to żadnej zapłaty ani też nie jestem spośród tych, którzy biorą na siebie ponad możliwości."« (Sûrah Sâd, 38:86)." (Przekazał Buchari (eng. trans. 6/314/nr. 333)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m