islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Członkowie Nation of Islam przychodzą do meczetu ludzi sunny.

Źródło: authenticstatements.com
Tłumaczenie przypisy: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Grupa ta [Nation of Islam] uważa się za muzułmanów, jednak wierzą, że Allâh zszedł [na ziemię] w osobie Farrad Muhammad. Dobrze że przychodzą, aby usłyszeć prawdę (haqq), ale moje pytanie dotyczy tego czy powinniśmy pozwolić im aby się z nami modlili, mimo iż posiadają tą błędną wiarę (aqîdah), po to aby nie urazić ich uczuć i aby przekazać im przesłanie [Islamu], czy raczej powinniśmy ich wyprosić ze zgromadzenia muzułmanów modlących się i wytłumaczyć im dlaczego tak robimy na podstawie Księgi i Sunny? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. 

Odpowiedź: Na pytanie to odpowiedział Szeich `Abdullâh al-Bukhâri[1] (niech Allah go uchowa) mówiąc: "Jeśli ludzie ci przychodzą po to aby nauczyć sie właściwej wiary, to nie należy ich wypraszać. Wierzą, że są muzułmanami, mimo iż faktycznie nimi nie są. Zatem należy ich traktować tak jak traktowani byli hipokryci (munâfiqûn) za czasów Proroka (sall allâhu `alejhi ła sallam). Hipokryci modlili się wśród muzułmanów, mimo iż Posłaniec i Hudhaifah [bin Yaman] dobrze wiedzieli, kim oni są. Należy ich nauczyć i pozwolić im aby modlili się z muzułmanami."

Na pytanie to odpowiedział także Szeich Muhammad bin Hâdî[2] (niech Allâh go uchowa): "Na początku należy im zezwolić, aby się modlili, jeśli przychodzą po to, aby nauczyć się właściwej wiary. Pierwszą rzeczą, której powinni się nauczyć, jest fałsz wiary Elidżah Muhammad oraz prawdy o Islamie. Jeśli więc przyjmą to co zostanie wyuczone, wejdą do Islamu. Jeśli nie, nie należy im modlić się z Muzułmanami."

Pytanie: "Jak długo muzułmanie powinni okazywać im cierpliwość?"
Odpowiedź: "Tyle ile wymaga nauczenie ich prawdy, i ustalenie dowodów."

Pytanie: "A jeśli usunięcie ich z meczetu spowoduje wielkie problemy, spowoduje interwencję władz i być może zostanie zamknięty meczet lub inne takie problemy, to co należy zrobić?"
Odpowiedź: "Muzułmanin musi być przezorny i rozważyć korzyści i szkody w takich sytuacjach. Jeśli więc usunięcie ich z meczetu spowoduje większą szkodę, należy uzbroić się w cierpliwość. A Allâh wie najlepiej…" 

przeczytaj także:
Nation (out) of Islam, Naród Islamu
Sekta zwana 'Nation of Islam', nie ma z Islamem nic wspólnego prócz nazwy którą sami sobie przypisali.


[1] Szeich `Abdullâh al-Bukhari jest wykładowcom z dziedziny Hadisów na Uniwersytecie Islamskim w Medynie.

[2] Szeich Muhammad Zayd bin Hâdî jest jednym z uczniów Szeicha Bin Bâza (rahimahullah).

 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m