islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Psia nieczystość (nadżasah)

Opracował: Abu Anas

Psia ślina i psie wydzieliny należą do rzeczy, które uznawane są za nadżasa, czyli nieczyste.

Jako muzułmanie zobowiązani jesteśmy do oczyszczenia się z nadżasa, czego dowodem jest między innymi werset czwarty w Surah al-Muddath'ir (74:4)[1]. Nadżasa oczyszczana jest wodą, lub gdy jej brakuje ziemią bądź piaskiem (Surah an-Nisâ', 4:43; al-Ma'idah, 5:6; al-Anfâl, 8:11; al-Furqân, 25:48)[2].

Zatem generalną regułą jest, że nadżasa oczyszczamy wodą bądź piaskiem. W przypadku psich wydzielin muszą one być oczyszczone siedem razy - pierwszym razem ziemią bądź piaskiem i sześć razy wodą.[3]

Abu Huraira (radhiallahu `anhu) poinformował nas, że Posłaniec Allâha (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Jeśli pies poliże naczynie któregoś z was, to niech wyrzuci jego zawartość i umyje je siedem razy." W przekazie Muslima znajdujemy także: "pierwszy raz (z tych siedmiu) ziemią." (Al-Buchâri bi Hâsziyat as-Sindi, 1/44; Muslim, 1/234)

Słowo, które przetłumaczone zostało jako 'lizać' oznacza, że pies włoży język do wody lub jakiejkolwiek innej zawartości, bez względu na to czy zje lub wypije tą zawartość. Hadith ten mówi o naczyniach, lecz uczeni w tym przypadku nie rozróżnili naczyń od innych rzeczy. Al-`Irâqi powiedział: "Naczynia wspomniane zostały, ponieważ tak się zwykle dzieje, [że pies zjada jedzenie z naczynia]."

Naczynie lub ubranie musi być wymyte siedem razy, z czego raz ziemią [lub piaskiem]. Taka jest opinia Ibn 'Abbâsa i Abu Hurejry. Była to także opinia Ibn Sîrîn, Tâwûs, al-Auzâ`i, asz-Szâfî'i, Ahmad, Thaur, i innych (Al-Madżm`û, 2/586; al-Mughni, 1/46’ al-Muhallâ, 1/146; Nayl al-Awtâr, 1/74).[4]

Uczeni Szafî`i i Hanbali uważają całego psa za nâdżîs (nieczysty), inni uznają tylko psie wydzieliny za nieczyste.

Szeich ibn `Uthaimîn powiedział:
"Jeśli dotkniesz psa gdy nie jest mokry, to twoja dłoń[5] nie staje się nieczysta, lecz jeśli go dotkniesz jak jest mokry, to zgodnie z opinią wielu uczonych dłoń staje się nieczysta, i trzeba ją umyć siedem razy, z czego raz ziemią." (Madżm`û Fatâwa, 11/246)

Powiedział także, generalnie odnośnie nieczystości:
"Jeśli jesteś pewny, że ściany w ubikacji są nadżs, to ubranie nie staje się nadżs tylko dlatego że otrzesz się o ścianę, chyba że ubranie lub ściany są mokre co powoduje, że nadżasah przeniesiona zostanie na ubranie. Jeśli jesteś pewien że tak się stało, to możesz modlić się w tym ubraniu, lecz musisz usunąć nadżasah z ubrania, piorąc (myjąc) miejsce które zostało zanieczyszczone. Jeśli nie możesz znaleźć innego czystego ubrania, to módl się w nim i nie powtarzaj modlitwy, ponieważ Allâh mówi (co znaczy): {Bójcie się Allâha, ile możecie} (Surah at-Taghabûn, 64:16)" (I`lâm al-Musâfirîn bi B`ad Âdâb wa Ahkâm al-Safar wa mâ yakhuss al-Mallâhîn al-Dżawwiyyîn, str. 9)

Shaykh ul-Islam Ibn Taimyyah powiedział zaś: "Sierść psa jest czysta. Jeśli pies jest mokry, i dotknie ubrania, nie jesteś zobowiązany nic robić (tzn. nie trzeba oczyszczać miejsca którego pies dotkął). To jest opinia większości (uczonych), takich jak Abu Hanifah, Malik i jedna z opinii Ahmada." (źródło: al-Fatawa 21/617)

Czy psia ślina unieważnia wudû'?

Nie istnieją dowody świadczące o tym, że ślina psa unieważnia wudû'. Ibn Qudâmah wspomniał w al-Mughnî (1/264) o rzeczach, które unieważniają wudû', i nie wspomniał psiej śliny, a następnie dodał, "Są to rzeczy, które unieważniają tahârah (rytualną czystość), i nie może ona zostać unieważniona przez nic innego, według większości uczonych." To samo potwierdził Abu Bakr Ibn Mundhîr w 'al-Iqnâ', oraz Sâlih al-Fawzân w 'Mulakh'as ul-Fiqhi'.

Zatem człowiek, który zetknął się z psią śliną, nie traci wudû', ale zobowiązany jest do oczyszczenia tego miejsca w sposób wcześniej opisany.

Czy psy są potępione?

Należy jednak dodać, że psy jako istoty nie zostały potępione. Przekazał Abu Huraira, że Wysłannik (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Pewien człowiek poczuł pragnienie i zszedł do źródła, aby pobrać z niego wodę pitną. Wychodząc ujrzał psa dyszącego, jedzącego błoto z powodu ogromnego pragnienia. Człowiek ten powiedział, cierpi od tego sam problemu co ja. Tak więc zszedł ponownie do źródła, napełnił swój but wodą, wszedł na górę i napoił psa. Allah wynagrodził jego (dobry) czyn i wybaczał mu. "ludzie się spytali" O Proroku! Czy zostaniemy wynagrodzeni za służenie zwierzętom?" Muhammad odpowiedział, "tak, zostaniecie wynagrodzeni za służenie jakiejkolwiek żywej istocie." (Sahih Al-Buchari, 3:551)

zobacz także: Czy można trzymać w domu psy?


[1] Szech Sâlih al-Fauzân, Mulakh'as ul-Fiqhi, Bâb at-Taharah.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Szeich Al-Fawzân powiedział, "Jeśli nadżasa znajduje się na ziemi [nie na podłodze tylko na ziemi - dosłownie], oczyszczona zostaje wodą. To co da się wyżymać, trzeba wyżymać; to co można odwrócić [naczynie], trzeba odwrócić; to co jest stałe, trzeba polać wodą a następnie wytrzeć szmatą." (ibid.)

[5] Dłoń, lub cokolwiek innego, czym dotknąłeś psa. Nieczyste staje się tylko to konkretne miejsce, a nie cała ręka. [przyp. abu anas]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m