islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Używanie siwaku i perfum podczas postu

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
tytuł: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, str. 468
źródło: [www.darulhadith.com]
z arabskiego tłumaczył: Abu Mûsa al-Albâni
ze szwedzkiego tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Czy dozwolone jest używanie Siuâku[1] i perfum podczas postu?

Odpowiedź: Właściwą opinią jest, że Sunną jest korzystanie z Siuâku na początku i pod koniec dnia, w oparciu o słowa Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam):

"Siuâk oczyszcza jamę ustną, i zadowala Pana." (al-Buchârî)

Jeśli chodzi o perfumy, to są one także dozwolone dla osoby poszczącej, na początku i pod koniec dnia, bez względu na to czy są to kadzidła, oleje czy inne tym podobne. Jednak nie jest dozwolone wdychanie kadzideł, gdyż dotrzeć mogą one do nosa i dalej żołądka. Dlatego Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział do al-Qayt:

"Wciągaj wodę do nosa przesadnie [podczas ablucji], z wyjątkiem gdy pościsz." (Abû Daûd, an-Nasâ'î i Ibn Mâdżah)


[1] Siûak - jest to rodzaj szczoteczki do zębów wykonanej z drzewa rosnącego na półwyspie arabskim i częściach Afryki.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w  .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m  .   c   o   m