islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Reguły prowadzenia dialogów

przytoczył: Jaqub Jasiński
źródło: lekcja w Toronto, Marzec 2001, Abu Ołajs Qajs Istifan

salamu alaikum,

...wczoraj poszedłem na lekcję prowadzoną przez Sheikh Abu Ołajs Qajs Istifan (brata z Iraqu który był katolikiem ale alhamdulillaa został Muzułmaninem i uczył się Szarij'a, szczególnie 'Ilmu-l-Hadith, w Islamskim Uniwersytecie w Medina) w której wymienił szesnaście reguł użytych w czasie prowadzenia dialogów z Muzułmanami (jeżeli Ikhtilaaf istnieje):

1. Kontroluj własne emocje

2. Używaj poprawnej mowy (z szacunkiem, i.t.p.)

3. Ustal gdzie się zgadzamy a gdzie się na prawdę różnimy

4. Nie akceptuj żadnych twierdzeń bez dowodu

5. Używaj dowodów najpierw z Szarij'a (Qur'aan, Sunna, Idżma'a Sahabów, Qijaas) a dopiero następnie z własnej logiki ('Aql jest podwładnym sharij'a a nie odwrotnie)

6. Użyj najmocniejszego (w autentyczności i znaczeniu) dowodu na początku

7. Sprawdzaj autentyczność wszystkiego co jest powiedziane (zawsze żądaj dokładnych referencji: imię uczonego, nazwa książki, numer tomu, numer strony, edycja, i.t.p.)

8. Bądź godnym zaufania i uczciwym

9. Daj jemu szansę mówić (aby wysłuchać jego stronę)

10. Przystosowuj się do jego sytuacji i okoliczności

11. Nigdy nie odrzucaj argumentów przeciwnika jeśli są naprawdę mocniejsze

12. Opuszczaj niewiarygodne wypowiedzi (n.p. "'Umar ibnu-l-Khattab przeczytał cały Qu'raan w jednym Rak'a" lub "'Ali ibn Abu Talib zabił 100,000 niewiernych jednym ciosem w bitwie, a drugim następne 100,000") nie popartych przez Szarij'a

13. Dyskutuj na temat prawdy danej opinii a nie o charakterze tej osoby lub charakterze danych uczonych

14. Każda dyskusja o danej kwestii ma swój właściwy czas i miejsce (n.p. o wiele więcej czasu powinno być poświęcone Tałhiid a nie Siłaak, o wiele więcej czasu powinno być poświęcone zwalczaniu Riba niż noszeniu thołb powyżej kostki, chociaż obie rzeczy są Haraam)

15. Znaj zasady i cele Islamu, Szarij'a, Fiqh, Ahadiith, i.t.p. (n.p. jednym z celów Szarij'a jest: aby opuścić zło zanim dobro jest ustalone a jednym z zasad Fiqh jest: jeżeli czyn Proroka w jednym Hadith sprzecza się z nakazem w Qu'raanie lub innym Hadith, nakaz jest i tak zastosowany - Proroka udo było widziane w kilku sytuacjach, lecz on powiedział w jednym Hadith że udo jest to 'Ałra i powinno być zakryte, więc odkrywanie uda przez mężczyzn w publice jest Haraam)

16. Obowiązkiem jest aby używać poprawną terminologię Islamu (n.p. użyj słowa "Dżihaad" a nie "Qatal" - po polsku "Walka," "Salaa" a nie "Du'aa"/"Prośba" jeśli mówi się o regularnej modlitwie)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m