islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Warunki rewolucji przeciwko władcom muzułmańskim

Autor: Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Tytuł: as-Sahuah al-Islâmiyyah, Dhauâbit wa Taudżîhât, str. 286-287.
z arabskiego na szwedzki tłumaczył: Abu Mûsa al-Albâni
Ze szwedzkiego na polski tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Gdy Sahâbah (radhiya Allâhu ´anhum) spytali Wysłannika Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) czy mogą wzniecić bunt przeciwko władcy który jest tyranem i gnębicielem, odpowiedział im:

"Nie, chyba że widzicie jawny Kufr [niewiarę], na który macie dowody u Allâha." (al-Buchârî (7056) i Muslim (1841))

Szeich Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) wytłumaczył ten hadith mówiąc:

"Bunt przeciwko władcy jest dozwolony gdy spełnione zostaną następujące warunki:

1. "Chyba że widzicie..."
To znaczy, że wiemy z całą pewnością, że władcy dopuścili się Kufr.

2. "...jawny Kufr..."
Uczynek którego władca się dopuścił musi być jawną niewiarą. Jeśli zaś chodzi o grzechy, to nie jest dozwolone aby się przeciwko nim buntować, bez względu na to jak wielkie te grzechy mogą być.  Jeśli zaś chodzi o słowo "jawny", to jest to otwarty i bezsprzeczny [uczynek] którego nie można inaczej zinterpretować.

3. "...na który macie dowód u Allâha."
To znaczy, że jest to oparte o jasne dowody z Księgi [Allâha], Sunny [Jego Posłańca] oraz idżmâ' (jednomyślnej zgody wspólnoty muzułmańskiej).

4. Ostatni warunek oparty jest o podstawowe fundamenty Islamu, mianowicie, że ci którzy się buntują mają wystarczającą moc i siłę aby obalić władców. Jeśli nie mają wystarczającej siły, to cała akcja będzie na ich niekorzyść. Szkody będą także o wiele większe, niż szkody które istniały gdy nie buntowali się przeciwko tym władcom."


Więcej
» Ignorancja a Niewiara
» Czy dozwolone jest nazywanie grzeszącego muzułmanina niewiernym?
» Jak należy zachowywać się względem grzesznych przywódców?
» Nie jest częścią Boskiej Wiedzy, aby nad grzesznikami i złoczyńcami panował kto inny jak im podobni."
» Czy jest to rodzaj Kufr który wyklucza człowieka z Islamu, jeżeli zamienia się prawa Szarî`ah na prawa sekularne?
» Jakie istnieją warunki aby wykonać takfir (uznać niewiarę) Muzułmanina?

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m