islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Nasz stosunek do Sahabah [towarzyszy Proroka]

Opracował: Abu Anas bin Marian 

Allâh objawił w Koranie co w przybliżeniu znaczy:

»A ci, którzy przyszli po nich[i], mówią: "Panie nasz! Przebacz nam i naszym braciom, którzy nas wyprzedzili w wierze! I nie umieszczaj w naszych sercach urazy do tych, którzy uwierzyli! Panie nasz! Ty, zaprawdę, jesteś dobrotliwy, litościwy!"« (Surah al-Haszr, 59:10)

»Spodobali się Allahowi wierni, kiedy złożyli tobie przysięgę na wierność pod drzewem. On poznał, co było w ich sercach, i zesłał na nich spokój bezpieczeństwa, i dał im w nagrodę bliskie zwycięstwo.« (Surah al-Fath, 48:18)

»A z tych, którzy przybyli pierwsi spośród muhadżirûn[ii] i ansâr[iii], i z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra - Allâh jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego. On przygotował dla nich Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki. To jest osiągnięcie ogromne!« (Surah at-Taubah, 9:100)

 'A'isha przekazała że pewna osoba spytała się Wysłannika o to którzy spośród ludzi są najlepsi. Powiedział: 'Ci z mojego pokolenia [sahabah], później ci z następnego [tabi`iin] a następnie z trzeciego pokolenia [tabii tabi`iin]. [iv]

Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Gdy wspominani są moi towarzysze, powstrzymaj się. Gdy wspominane są gwiazdy, powstrzymaj się. Gdy wspominany jest Qadr [przeznaczenie], powstrzymaj się." [v]

Abu Sa`îd przekazał także że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Nie ubliżajcie moim Towarzyszom, ponieważ gdyby ktokolwiek z was wydał złota tyle ile [góra] Uhud jako jałmużnę, to nie równałoby się to garści jednego z nich, a nawet połowy z tego." [vi]

Imam Ahmad ibn Hanbal powiedział: "Opis wierzącego należącego do Ahl-us-Sunnah wal-Dżamaah jest... Że prosi o Miłosierdzie Allaha dla wszystkich Towarzyszy Wysłannika, młodych spośród nich jak i starszyzny. Mówi o ich zaletach i doskonałości i powstrzymuje się od mówienia na temat tego co wydarzyło się między nimi..." [vii]

Powiedział także: "...Ktokolwiek poniża i dyskredytuje któregokolwiek z Sahabów Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallaam), nie lubi go z powodu czegoś co dokonał, lub wspomina jego wady, ten jest innowatorem..." [viii]

Imâm Abu Muhammad al-Barbahârî powiedział: "Zachowaj milczenie w sprawie walki pomiędzy `Alî i Muawijah i `Aiszah, Talhah i az-Zubayr. Niech Allâh będzie dla nich wszystkich miłosierny. Nie spieraj się w ich sprawie, lecz pozostaw ich kwestie Allahowi, Wywyższonemu, Błogosławionemu. [...] Jeżeli ujrzysz człowieka który krytykuje Sahabah Wysłannika, to wiedz że jest on osobą nikczemnej mowy i pragnień, ponieważ Wysłannik powiedział, "Gdy wspominani są moi towarzysze, powstrzymaj się." Prorok wiedział o błędach które mieli popełnić po jego śmierci, mimo to nie mówił o nich inaczej jak dobrze. Nie dyskutuj na temat ich bitew i błędów, ani o tym o czym nie masz wiedzy, ponieważ jeżeli tak uczynisz, twoje serce nie pozostanie bezpieczne i zdrowe." [ix]

Ibnul-Qayyim (rahimahullaah) powiedział: "...Wymienianie dobrych cech i uczynków Sahabah, i powstrzymywanie się od wspominania ich błędów, wad i sporów które zaistniały między nimi. Ktokolwiek przeklina Sahabah, nawet jednego z nich, poniża ich (status i wartość), ubliża i ujawnia ich błędy lub krytykuje chociażby jednego z nich, ten jest innowatorem, ekstremalnym Szyitą (rafidii), khabiith (podły i wstrętny) i przeciwnikiem, a Allah nie przyjmie od niego żadnych starań i dobrych uczynków. Raczej kochanie ich (sahabah) jest sunną a suplikacja dla nich jest bliskością do Allaha..." [x]

pokrewne
Wiara Ahlus Sunna łal Dżama`ah odnośnie Sahaba (Shaykh `Abdul-Muhsin Al-`Abbâd)
Szyickie herezje (Co szyici myślą o Sahabah i Sahabiyat)
Sayyed Qutb (Jego stosunek do Sahabah)


[i] Chodzi tutaj o Muhadżirûn, o czym mówią poprzednie wersety (Surah al-Haszr, 59:7-9).

[ii] Sahabah którzy wyemigrowali z Mekki do Medyny.

[iii] Sahabah którzy byli pomocnikami Proroka i Muhadżirûn w Medynie.

[iv] Sahih Muslim, 31:6159

[v] Przekazał Imaam at-Tabarânî w "Al-Kabîr". Szeich al-Albâni potwierdził ten przekaz jako Sahîh [Sahîh al-Dżamî', 545].

[vi] Przekazał Buchari (tom 5, nr. 22) i Muslim (tom 4, nr. 6168).

[vii] Ahmad ibn Hanbal: Foundations of the Sunnah, str 61 [oryginał tekstu: Taqaabatul-Hanaabilah, 1/294-295. biografia napisana przez Muhammad ibn Habiib al-Indiraani]

[viii] Ahmad ibn Hanbal: Foundations of the Sunnah, str 44 [oryginał tekstu: Tabaqaatul-Hanaabilah (1/241-246) biografia napisana przez `Abdus ibn Malik, jednego z najbliższych studentów Imaama Ahmad'a]

[ix] Sharh-us-Sunnah, nr. 120, 133.

[x] Ibnul-Qayyim w 'Haadiul-Arwaah ilaa Bilaadil-Arfaah' powołał się na Harb ibn Ismaiil al-Kirmaani (towarzysza Imama Ahmad'a) który podsumował wiarę ahl-ul-Sunnah w 'Masaail Harb ibn Ismaiil al-Kirmaani `anil-Imam Ahmad')

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m