islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Jak muzułmanin powinien traktować nie-muzułmanów?

autor: Szeich Muhammad ibn Sâlih al-`Uthaimîn
źródło: tele-link, 26 Rabi ath-Thâni, 1421H [28 lipca 2000] [ www.spubs.com ]
tłumaczenie na polski i przypisy: Abu Ihsân ul-Haqq

Zachęcam was do szacunku wzglądem ludzi którzy mają prawo i powinni być szanowani, spośród tych żyjących między wami z którymi macie porozumienie (ochrony) (np. nie muzułmanami).W kraju w którym żyjecie istnieje porozumienie między wami a nimi. Inaczej oni mogliby chcieć was zabić lub wyrzucić. A więc chrońcie to porozumienie, nie dając oznak zdrady, gdyż zdrada jest znakiem hipokrytów i nie jest to droga Wiernych.

I zostało autentycznie zrelacjonowane od Proroka, że powiedział:

"Ktokolwiek zabije tego kto jest objęty porozumieniem ochrony ten nawet nie poczuje zapachu Raju."[1]

Nie dajcie się ogłupić poprzez wypowiedzi niemądrych ludzi którzy mówią: "Ci ludzie to nie-muzułmanie, a więc ich majątek jest wam dozwolony (np. by je sprzeniewierzyć, lub biorąc je w drodze morderstwa i zabijania)." Na Allaha - to jest kłamstwo, kłamstwo o religii Allaha i kłamstwo w islamskiej społeczności.

Więc nie możemy powiedzieć, że dozwolone jest być zdradliwym względem ludzi z którymi mamy porozumienie.

O moi bracia. O młodzieży. O młodzi muzułmanie. Bądźcie prawdomówni, w kupowaniu, sprzedawaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu i we wszystkich wzajemnych transakcjach. Ponieważ prawdomówność charakteryzuje Wiernych, i Allah - Najwyższy - nakazał prawdomówności - w słowach Allaha - Najwyższego [co znaczy]:

»O wy którzy wierzycie bójcie się i trzymajcie obowiązków względem Allaha i bądźcie prawdomówni.«[2]

Prorok zachęcał do prawdomówności mówiąc:

"Trzymajcie się prawdomówności, ponieważ prawdomówność prowadzi do dobroci, a dobroć prowadzi do Raju. I osoba będzie prawdomówna i będzie się starać pozostać prawdomówną, aż zostanie zapisana u Allaha jako osoba prawdomówna."

I on ostrzegał przed fałszem, gdy powiedział:

"Strzeżcie się fałszu, ponieważ fałsz prowadzi do Al-Fadżur (nikczemności), a Al-Fadżur (nikczemność) prowadzi do Ognia. I osoba będzie kłamać i będzie starać się być kłamliwą, aż zostanie zapisana u Allaha jako wielki kłamca."[3]

Moi  bracia Muzułmanie. O młodzieży. Bądźcie prawdomówni w tym co mówicie względem waszych braci i względem nie muzułmanów, pośród  których żyjecie  - tak że będziecie zapraszającymi do religii Islamu, poprzez wasze działania i w rzeczywistości. Tak jak wielu jest tam ludzi , którzy wstąpili do Islamu z powodu zachowania i manier Muzułmanów, ich  prawdomówności i uczciwości w transakcjach.


[1] Przekazał `Abdullâh bin 'Amr, Sahih Buchari, tom 9, nr. 49.

[2] Surah at-Taubah, 9:119.

[3] Relacjonował  `Abdullah, Sahih Buchari, tom 8, nr. 116.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m