islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Czerpanie wiedzy od Uczonych

Autor: Szeich Sâlih bin Fauzân bin `Abdillâh al-Fauzân
Tytuł: Adżuibat-ul-Mufîdah[1]
Z arabskiego na szwedzki tłumaczył: Abû Usâma Adîb el-Sâbi
Na polski tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Tym tullab-ul-`ilm (uczniom) którzy znajdują się na początku drogi radzę, aby czerpali wiedzę od uczonych[2], których `aqîdah (wiara), wiedza i nasihah (rady) są godne zaufania, oraz aby zaczęli od podstawowych tekstów wiedzy i nauczyli się ich na pamięć. Ich szeichowie powinni im tłumaczyć, krok po kroku. Szczególnie w szkołach i na uniwersytetach o profilu shari`ah gdzie wiedza wdrażana jest stopniowo.

Jeśli uczeń nie uczęszcza do szkoły, to powinien odwiedzać szeichów w meczetach aby uczestniczyć w kręgach wiedzy poświęconym fiqh, językowi, `aqîdah itp.

To co niektórzy młodzi dziś robią, zaczynając od wielkich zagadnień, albo kupując książki i samemu w domu je studiując, to nie ma nic w tym dobrego. Jest to jedynie oszukiwanie samego siebie, a nie zdobywanie wiedzy.

To właśnie doprowadziło do sytuacji w której niektórzy mówią na temat wiedzy, wydają fatły w zagadnieniach o których nie mają pojęcia i mówią o Allahu bez wiedzy, ponieważ nie zbudowali jej na właściwych podstawach.

Dlatego też obowiązkiem jest aby siedzieć z `ulema (uczonymi) i korzystać z wiedzy którą przekazują, mieć cierpliwość i być wytrwałym, tak jak Imâm Asz-Szâfi`i rahimahullâh powiedział:

"Ten kto nie skosztuje pokory zdobywania wiedzy przez godzinę, przełykał będzie niewiedzę przez całe swoje życie".

Przeczytaj także:
ƒ Mówienie o Allahu bez wiedzy
ƒ Tłumaczenie Koranu według własnych opinii


[1] zebrał Dżamâl al-Hârithî

[2] Należy tutaj ograniczyć i zawęzić pojęcie `alim (uczony). Poprzez brak poprawnego zrozumienia w szeregi uczonych zakradło się wielu ludzi którzy nie są uczonymi, co spowodowało nieład wiedzy której złych efektów dziś doznajemy. Powszechnym wśród wielu ludzi błędem jest myśl, że każdy kto napisał książkę, opublikował broszurkę czy dał wykład jest uczonym.

Tych którzy zasługują na tytuł `alim jest w naszych czasach niewielu, mniej niż niewielu, jest ich bardzo mało. Uczeni posiadają cechy, których nie posiadają osoby które dziś mówią o sobie że mają wiedzę. Uczonym nie jest osoba która ma dar mowy. I uczonym nie jest osoba która napisała książkę, napisała recenzję czy wydała jakąś publikacje.

Niestety wiele osób błędnie mierzy uczonych tą właśnie miarą.

Al-Hâfidh ibn Radżab Al-Hanbali (zm. 795H - rahimahullâh) powiedział:
"Zostaliśmy doświadczeni ludźmi bez wiedzy. Ludzie myślą, że następcy którzy mówią więcej niż ich poprzednicy mają większą wiedzę. Niektórzy nawet myślą że taki ktoś ma większą wiedzę niż jego poprzednicy - niż sahaba i ci którzy nastąpili po nich - tylko dlatego że wiele mówi i tłumaczy [...] Wielu w późniejszych czasach zostało tym doświadczonych, myśląc że ten kto wiele mówi, dyskutuje i argumentuje w kwestiach religijnych ma większą wiedzę niż ten który tego nie robi."

To było w czasach gdy żył Ibn Radżab rahimahullâh, zatem co było gdyby ujrzał wykształconych w naszych czasach, tych którzy przepełniają kasety i książki swymi słowami. Przez nich ludzie błądzą, wydają tyle kaset i książek a ludzie myślą że są uczonymi.

Ibn Radżab powiedział także:
"Obowiązkiem jest zatem aby wiedzieć, że nie każdy kto ma zdolność mówienia na temat wiedzy jest bardziej uczony niż ktoś kto [takiej zdolności] nie ma." (Bajân fadl `ilm as-salaf `ala `ilm al-khalaf, str. 38-40)

To co powinno charakteryzować kogoś kogo zwiemy `alim, to jego podeszły wiek, oraz że wiedzę zdobył od wielkich uczonych. Jest to warunkiem, szczególnie w naszych czasach, ponieważ ten kto jest stary ma dużo więcej wiedzy, bardziej kompletne zrozumienie i jest bardziej oddalony od podążania za emocjami.

Ibn Mas`ûd (radiallahu `anhu) powiedział:
"Ludzie będą trzymali się dobra, tak długo jak wiedzę swą będą czerpać od starszyzny, od tych którym mogą ufać i od swoich uczonych. Jeśli zaś czerpać ją będą od młodych i złych, zostaną zrujnowani."

Al-Khatîb Al-Baghdadi (zm. 463H - rahimahullâh) przekazał w isnâd swojej książki "mukhtasar nasihat ahlul-hadith", że Ibn Qatibah (rahimahullâh) został spytany o powyższy athar na co odpowiedział: "[Mówiąc to] dał do zrozumienia, że ludzie będą trzymali się dobra tak długo jak ich uczeni są starzy, nie młodzi. Starzy zostawili za sobą uciechy młodości, jej pośpiech i głupstwa. Mają [za sobą] doświadczenia i przeżycia, zatem żadne podejrzane rzeczy nie zakradają się do jego wiedzy, jego żądze nad nim nie zwyciężają, pożądania go nie przyciągają a diabli nie nakłonią go do błędu wprowadzenia nowinek. Wraz z wiekiem przychodzi honor, szacunek i respekt. Młodzieńca te rzeczy mogą dopaść, podczas gdy starszy jest przed nimi uchroniony." (Mukhtasar Nasihat ahlul-hadith, autorstwa Al-Khatib Al-Baghdadi, str. 93)

Ibn `Abdul-Barr umieścił w swej książce "Dżâmi' Bayân al-`Ilm wa Fadlih" rozdział zatytułowany "Kto zasługuje na tytuł Faqih (ktoś kto zna Fiqh), a kto nie? Komu `ulema zezwolili na wydawanie wyroków?" Ktoś kto szuka wiedzy i prawdy powinien tą książkę przestudiować, gdyż jest ona ważna, a Allâh wie najlepiej.

[przyp. tłum. (Abu Anas)]

Ibn ul-Qaiyym (rahimahullâh) powiedział:
"Wiedzą jest, Allâh powiedział, Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział, Sahabah powiedzieli, gdyż zaprawdę oni mają najwyższy status." (Qasidatun an-Nûniyah)

Imâm al-Auzâ`î (rahimahullâh) powiedział,
"Wiedza jest tym co pochodzi od Towarzyszy Muhammada, a to co nie pochodzi choćby od jednego z nich nie jest wiedzą." (Dżâmi' Bayân al-'Ilm, Ibn 'Abdul Barr (2/36))

Imâm al-Barbahârî (rahimahullâh) powiedział:
"Sprawdzaj ostrożnie mowę każdego, szczególnie w naszych czasach. Nie postępuj pochopnie i nie przyjmuj niczego zanim nie spytasz i nie przekonasz się: Czy którykolwiek z Towarzyszy Proroka o tym mówił, czy mówił o tym którykolwiek z uczonych? Jeżeli znajdziesz przekaz od nich dotyczący tej sprawy, trzymaj się niego, za nic zań nie wykraczaj i niczemu nie dawaj nad nim pierwszeństwa, wpadając w ten sposób do Ognia." (Sharh-us-Sunnah, nr. 8)

 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m