islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Władcy krajów Muzułmańskich

Autor: Ibn ul-Qaiyym al-Dżauzyiah
Tytuł: Miftah Dâr is-Sa'âdah, (2/177) Dâr Ibn Affan
Angielskie tłumaczenie i przypisy: www.spubs.com
Z angielskiego tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Zastanów się nad mądrością Allâha, w tym że uczynił królów, władców i przywódców takimi samymi jak ich podwładni. To tak jakby uczynki poddanych ujawniały się w postępowaniu królów i władców. Jeżeli ludzie są prostolinijni, to ich władcy są prostolinijni, gdy jednak ludzie się odstępują, to ich władcy także odstępują od drogi prostej. Jeżeli uciskają [siebie i innych], to władcy także będą ich uciskać, i jeżeli spiskują i stosują podstępy, ich władcy zachowywać będą się tak samo, i jeżeli podwładni przeszkadzać będą w stosowaniu praw Allâha i nie będą szanować praw między sobą, to ich władcy tak samo będą powstrzymywać prawa Allâha i nie będą szanować Jego praw względem innych. Jeżeli poddani odbierać będą słabym tego do czego nie mają prawa, to tak samo władcy odbierać będą swym podwładnym to do czego nie mają prawa przez podatki i inne opłaty. Wszystko co podwładni odbierają słabym, królowie także odbierać im będą siłą. Tak więc postępowanie podwładnych ujawnia się w postępowaniu Króli i Władców.

I nie jest częścią Boskiej Wiedzy, aby nad grzesznikami i złoczyńcami panował kto inny jak im podobni.

Zatem gdy pierwsza generacja muzułmanów była najlepszą wspólnotą, i najbardziej bogobojną, tacy też byli jej władcy. Gdy ich uczynki zostały splamione, [Allâh] umieścił nad nimi zepsutych władców. Zatem Mądrość Allâha nie zezwala na to aby w naszych czasach [8 wiek Hidżrah][1] władały nami osoby takie jak Mu`auiyah i `Umar bin `Abdul-Azîz, nie mówiąc już o Abu Bakr czy `Umar. Raczej nasi władcy są zgodni z naszą naturą, a władcy tych którzy nas poprzedzili zgodni byli z ich naturą.

Osoba która posiada głęboko zakorzenioną inteligencję, gdy zastanowi się nad tą kwestią, zrozumie że Boska Mądrość obejmuje al-Qadaa łal-Qadar (przeznaczenia i rozporządzenia), zewnętrznie i wewnętrznie, tak samo jak obejmuje al-Khalq łal-'Amr (stworzenie i panowanie)[2]. Wystrzegaj się zatem aby twe zbłąkane myśli nie mówiły ci, że cokolwiek z przeznaczenia i rozporządzenia twego Pana jest pozbawione głębokiej mądrości. Wszystkie rozporządzenia i przeznaczenia Najwyższego zachodzą w najbardziej właściwy i stosowny sposób. Jednak wątły intelekt jest zaćmiony swą słabością, i nie pojmuje tych aspektów mądrości, tak samo jak zaćmione są oczy oślepione blaskiem słońca...[3]

Przeczytaj także:
> Sytuacja naszej Ummy
> Rebelia przeciwko władcom
> Klęski które napotykają świat Muzułmański
> Kiedy zostanie przywrócony Kalifat?


[1] Zastanowić się można czy my, żyjący w 15 wieku Hidżrah zasługujemy na władców takich jak Hadżdżadż ibn Yusuf, nie mówiąc o władcach takich jak Yazîd ibn Mu'auiyah. A ludzie nadal przychodzą i narzekają na władców, mimo iż Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) poinformował nas, że przed końcem czasu panować nad nami będą władcy którzy: "będą mieli serca szatanów w ludzkich ciałach" i "nie będą przestrzegać mojego przewodnictwa i mojej sunny” i że będą "biczować plecy i konfiskować majątki", a mimo to należy ich "słuchać i być posłusznym" (Sahih Muslim, Księga 20, numer 4554). 

[2] Ci którzy obdarzeni zostali zdrowym rozsądkiem, to ci którzy trzymają się metodologii Salaf we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach które dotyczą dauah (nawoływania do drogi Allâha) i sprostowania poddanych i krajów, ponieważ oni trzymają się metodologii Proroków, która jest drogą mądrości i intelektu. A zdrowy rozsądek zgodny jest z Objawieniem, jest jemu poddany i przyjmuje je, zatem zdrowy rozsądek oznacza poddanie się i naśladowanie, nie odstępowanie i wprowadzanie bid`ah. 

[3] Ci którzy posiadają ułomny rozum to innowatorzy, ci którzy wymyślili fałszywe metodologie w kwestiach dauah  i sprostowania poddanych i krajów, dokonując takfîr na władcach i nawołując do rewolucji.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m