islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wudu, ablucja przed modlitwą

źródło:
Sifat Wudoo'-in-Nabi
A Description of How the Prophet Made Wudoo'
By: Fahd ibn 'Abdir Rahman ash-Shułaib.
Translated into English by: Dauud Burbank al-Britani.
Polski przekład: Abu Abdullah ibn Marian

 

Łudu, czyli ablucja - obmycie przed modlitwą należy do obowiązków wszystkich muzułmanów, którzy mają dostęp do wody i są w stanie się umyć, gdyż Allah objawił w Koranie:

"O wy którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmywajcie wasze Twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek."
(Koran, 5:6)

1. An Nijah (Intencja)

Jest to pewne potwierdzenie w sercu zamiaru dokonania łudu. Ibn Taimijah powiedział:

"Miejsce 'nijah' (intencji) znajduje się w sercu a nie na języku i dotyczy to każdej formy czci."
(Majmoo'at-ur-Rasaa-il il-Kubraa 1/243)

Umar (radhiAllaahu' anhu) przekazał, że Prorok Muhammad (sallallahu 'alaihi łasallam) powiedział:

"Uczynki są według intencji, a dla każdego jest to co zamierzał."
(Bukhari, Fath-ul-Baari, 1:9 / Muslim, 6:48)

2. At-Tasmiyyah (Wspomnienie Imienia Allaha)

Abu Hurairah (radhiAllaahu' anhu) przekazał, że wysłannik Allaha (sallallahu 'alaihi łasallam) powiedział:

"Nie ma łudu dla osoby która przy tym nie wypowie imienia Allaha."
(Ibn Maadziah, no.399 / At-Tirmidhi, no.26 / Abu Dauud, no.101 i inni. Według Szejcha al-Albaani: hadith Sahih (Sahih ul-Jaarni', no.7444))

3. Mycie dłoni

Sunną jest jak zostało przekazane w niniejszym hadisie umyć dłonie trzy razy.

Humraan (radhi Allaahu'anhu) przekazał, że 'Uthmaan poprosił o wodę do zrobienia łudu i umył dłonie trzy razy... następnie powiedział: "Widziałem Proroka jak robił łudu w taki sam sposób jak ja."
(Al-Bukhaari i Muslim)

4. Al-Madmadah i Al-Istinshaaq

AL-MADMADAH: płukanie jamy ustnej.
AL-ISTINSHAAQ: wciąganie wody do tylnej części nosa.
AL-ISTINTHAAR: wydmuchiwanie wody z nosa po istinshaaq.

Mycie jamy ustnej i nosa jedną garścią wody

'Abdullaah ibn Zaid al-Ansaari powiedział, że ktoś go poprosił:

"Zrób Łudu tak jak robił to Prorok. Poprosił więc o miskę wody i umył jamę ustną i nos jedną garścią wody, trzykrotnie.
(Al-Bukhaari i Muslim)

W innym hadisie 'Amr ibn Yahyaa powiedział:

"On (Prorok) mył jamę ustną i nos używając trzech garści wody"
(Muslim, 3/123)

Mycie nosa i wydmuchiwanie wody

Abu Hurairah (radhi Allaahu'anhu) przekazał, że Prorok (sallallahu 'alaihi ła sallam) powiedział:

"Gdy ktoś z was robi Łudu niech wciągnie wodę do nosa, a następnie niech ją wydmucha."
(Al-Bukhaari, al-Fath, 1:229 / Muslim, no.237 / Abu Dauud, no. 140)

Należy wciągać wodę bardzo głęboko, starając się aby doszła ona jak najdalej w głąb nosa je, żeli się nie pości, w innym przypadku nie należy wciągać wody zbyt daleko (Abu Dauud, no.l42 / At -Tirmidhi, no.38 / An-nasaa'i, no.ll4 / Ibn Maadziah, no.407 i inni).

Branie wody do nosa prawą ręką i wydalanie lewą

'Abd Khair powiedział:

"Siedzieliśmy przyglądając się jak Ali (radhi Allaahu'anhu) robił Łudu. Wciągnął wodę do nosa prawą ręką, umył nos i jamę ustną, poczym wydalił wodę lewą. Zrobił to trzykrotnie, poczym powiedział: 'Ktokolwiek pragnie zobaczyć sposób oczyszczania Proroka, oto właśnie jest jego oczyszczanie'".
(Przekazane przez ad-Daarimi. Szeich al-Albaani napisał w al-Mishkaat, że isnaad tego hadisu jest sahih)

5. Mycie twarzy

Twarz (ładźh) jest określona jako wszystko co znajduje się pomiędzy włosami a brodą, i pomiędzy uszami. Humraan ibn Abaan przekazał, że gdy 'Uthmaan (radhiAllaahu 'anhu) pokazywał w jaki sposób Prorok (sallallaahu 'alaihi ła sallam) robił łudu, obmył Twarz trzykrotnie (Al-Bukhaari, al-Fath 1:312 / Muslim, no.226).

6. Przeczesywanie brody wodą

'Uthmaan (radhiAllaahu'anhu) przekazał, że Prorok (sallallaahu 'alaihi ła sallam) miał za zwyczaj przeczesywać zmoczonymi palcami swą brodę (At-Tirmidhi, no.31 / Ibn Maadziah, no.430 / Ibn Dziaarud, str.43 i al-Haakim, 1:14 który osądził, że isnaad tego hadisu jest sahih, wraz Ibn Khuzaimah i Ibn Hibbaan (al-Baghagawi's Sharh us-Sunnah, 1:421)).

7. Mycie rąk wraz z łokciami

Części które zaliczamy do obmywania rąk zaczynają się u koniuszków palców wraz z dłońmi, a kończą się na łokciach, gdyż takie znaczenie ma słowo jadd które użyte jest w Koranie (Surah al Maidah, 5:7).

We wcześniej już wspomnianym hadisie przekazanym przez Humraana (Al-Bukhaari, al-Fath 1:312 / Muslim, no.226) opisane jest, że Prorok obmył prawą rękę wraz z łokciem trzykrotnie, a następnie w ten sam sposób lewą rękę wraz łokciem. Jest to tak, że potwierdzone przez Abu Huraira w sahih al Muslim (1:246), że należy myć ręce łącznie z łokciami.

8. Przetarcie głowy lub 'Imaamah (turbanu) i uszu

Należy przetrzeć całą głowę gdyż takie jest znaczenie wersetu (Surah al Maidah, 5:7), i jest to także potwierdzone w sunnie. Między innymi w hadisie przekazanym przez 'Abdullaah ibn Zaid (radhiAllaahu'anhu) w którym to Prorok (sallallaahu 'alaihi ła sallam) przetarł całą głowę dwoma rękoma, zaczynając od przodu głowy aż do karku i z powrotem (Al-Bukhaari, al-Fath 1:251 / Muslim, no.235 / at-Tirmidhi, no.28 i inni).

Uszy należy także przetrzeć gdyż Prorok powiedział, że są one częścią głowy (at-Tirmidhi, no.37 / Abu Dauud, no.l34 i Ibn Maadziah, no.444 / Szejch al-Albaani stwierdził, że hadis ten jest sahih - (as-Sahihah, 1:36)).

'Abdullaah ibn 'Amr przekazał, że Prorok (sallallaahu 'alaihi ła sallam) po przetarciu głowy wkładał palce wskazujące do uszu oraz przecierał tyły uszu kciukami (Abu Dauud, no.135 / an-Nasaa'i, no.140 / Ibn Maadziah, no.422).

Przecieranie 'Imaamah (turbanu)

'Amr ibn Umayyah (radhiAllaahu 'anhu) powiedział:

"Widziałem Proroka (sallallaahu 'alaihi ła sallam) jak przecierał swój turban i skórzane skarpetki."
(al-Bukhaari, al Fath, 1:266 i inni)

Bilaal (radhiAllaahu 'anhu) przekazał, że Prorok (sallallaahu'alaihi ła sallam) przecierał skórzane skarpetki oraz nakrycie głowy (Muslim, 1:159).

Ibn Qudaamah napisał w 'al-Mughni' (1/310):

"Jeżeli część głowy pozostaje odkryta lepiej jest ją przetrzeć wraz z turbanem - jest to zapisane przez Ahmeda oraz w hadisie Al-Mughirah ibn Shu'bah w sahih Muslim, 1:159 - Jednak co się tyczy innego nakrycia głowy takiego jak czapki - kufi nie jest dozwolone przecieranie ich lecz należy je zdjąć, gdyż nie nakrywają one całej głowy, nie są zawiązane na niej, oraz nie ma trudności w ich usunięciu.
Co do kobiecego nakrycia głowy dozwolone jest przecieranie na takiej samej zasadzie jak przecieranie turbanu i skarpetek gdyż Umm Salamah miała za zwyczaj przecierać swe nakrycie głowy, co zostało zapisane przez Ibn al-Mundhir"
(zobacz 'al-Mughni', 1/312).

9. Mycie stóp i kostek

Jest to wspomniane w wyżej wymienionym wersecie jak również w sunnie. Przykładem jest hadis przekazany przez Humraan ibn Abaan, że 'Uthmaan (radhiAllaahu'anhu) który pokazując w jaki sposób Prorok robił łudu, umył prawą stopę wraz z kostką trzykrotnie, następnie w ten sam sposób umył lewą stopę wraz z kostką trzykrotnie (Al-Bukhaari, al-Fath, 1:312 / Muslim, no.226).

Abu Hureira także przekazał, że Prorok mył stopy aż po goleń (Sahih Muslim, 1:246).

10. Oszczędność w używaniu wody

Anas (radhiAllaahu 'anhu) powiedział:

"Prorok (sallallaahu 'alaihi ła sallam) robił łudu używając jedną mudd i robił ghusl (duże obmywanie całego ciała po większej nieczystości) używając jedną saa', lub pięć mudd" [Saa' to cztery mudd. Mudd jest to tyle wody ile mieści się w dłoniach trzymając je złożone w kształt miseczki.].
(Muslim, 1:156)

Tak więc pamiętajmy o tym robiąc łudu aby nie marnować wody, używając jej tyle ile nasz Wysłannik, ponieważ wykonując sunnę i słuchając się Allaha zostaniemy wynagrodzeni.

11. Dua'a po zakończeniu

'Umar ibn al-Khattaab (radhiAllaahu 'anhu) powiedział:

"Prorok (sallallaahu 'alahi ła sallam) powiedział: 'Dla każdego z was kto zrobi łudu i je zakończy po czym powie:
Aśhadu anlaa ilaaha illallaahu łahdahu laa siarikalahu ła aśhadu anna Muhammadan 'abduhu ła rasuluhu [Świadczę, że nikt nie ma prawa być czczonym prócz Allaha, i, że Muhammad jest Jego sługą i Wysłannikiem]
wszystkie osiem wrót Raju zostaną otwarte - tak, że wejdzie przez które będzie pragnął."
(Muslim, no.234 / Abu Dauud, no 169 / at-Tirmidhi, no.55 / an-Nasaa'i, no.148 / Ibn Maadziah, no.470)

Mycie każdej części ciała jednokrotnie

Ibn 'Abbaas (radhiAllaahu 'anhu) powiedział:

"Wysłannik (sallallaahu 'alaihi ła sallam) robił łudu (myjąc każdą część) tylko raz."
(Al-Bukhaari, al Fath 1:226)

Mycie każdej części ciała dwukrotnie

'Abdullaah ibn Zaid przekazał, że Prorok (sallallaahu 'alaihi ła sallam) robił łudu (myjąc każdą część) dwukrotnie (Al-Bukhaari, al Fath 1:226).

Tak więc jak wynika z wyżej wymienionych hadisów - jak również w opinii większości uczonych - mycie każdej części jednokrotnie jest obowiązkiem, drugi i trzeci raz są sunną, którą należy wypełniać biorąc przykład z Wysłannika ('al-Majmoo' of an-Naławi, 1/229).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m