islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wydalcie bałwochwalców z Półwyspu Arabskiego - zabijać niewiernych?

Opracował Abu Anas bin Marian

Ostatnio dużo słyszeliśmy o egzekucjach nie-muzułmanów, oraz muzułmanów pracujących dla zagranicznych firm w Iraku przez różne ugrupowania terrorystyczne. Niestety nie tylko ci terroryści błędnie rozumieją znaczenie hadisu, na który się powołują. Błędnie rozumieją ten hadith muzułmańscy intelektualiści, jak również wrogowie Islamu.

Muzułmańscy intelektualiści piszą:

Szari'a zezwala niemuzułmanom na przebywanie na całym obszarze muzułmańskim z wyjątkiem Półwyspu Arabskiego, który jest obszarem Haram. ( bez odnośnika )

W ich ślad, wrogowie Islamu głoszą:

Oczywiście oprócz Półwyspu Arabskiego - gdzie mają prawo przebywać tylko muzułmanie (jest to wypełnienie ostatnich słów Mahometa przed śmiercią, który kazał wygnać innowierców z tego rejonu). Zastanawia nas tylko lokacja reszty tego landu pokoju i tolerancji jeśli wiadomo że na Półwyspie Arabskim miejsca dla niewiernych nie będzie. ( bez odnośnika )

Należy zatem zwrócić się do Uczonych z prośbą o wyjaśnienie.

Pytanie: Istnieje zbłąkana grupa, która dokonuje egzekucji obcokrajowców[1], podając jako dowód szlachetny Hadith:

"Wydalcie bałwochwalców z Półwyspu Arabskiego."[2]

Czy mógłby Szeich objaśnić, gdzie są granice Półwyspu Arabskiego?

Szeich `Abdul-Muhsin bin Nâsir al-`Ubaykân:

"Po pierwsze, uczeni już dawno temu wspominali o tym hadisie. Ludzie się jednak tym nie przejmowali. Media dowiedziały się jednak o nim dopiero wtedy, kiedy ta zbłąkana grupa błędnie zrozumiała ten hadith i na jego podstawie uznała muzułmanów za niewiernych i zaczęła mordować niewinnych ludzi. Dlatego uczeni muszą objaśnić znaczenie tego hadisu.

Granice Półwyspu Arabskiego są dobrze znane, jeśli chodzi o geograficzne położenie. Jednakże hadith ten odnosi się do zupełnie czegoś innego. Hadith ten odnosi się do obszaru wokół Mekki i Medyny. Dlatego też uczeni mówią, że Półwysep Arabski, który w tym hadisie jest wspomniany, oznacza (rejon) Hidżâz - Makkah, al-Madînah, Yanbu´, Fadak, Yamâmah, Tabûk i Manahnâ który położony jest wzwyż w stronę Jordanii. Hadith odnosi się do tego obszaru. Dowodem na to jest fakt, że `Umar (radhiya Allâhu ´anh) wypędził Żydów do Taymâ’[3]. Aczkolwiek nie wypędził Żydów z Jemenu, a oba te miejsca znajdują się w geograficznym obrębie Półwyspu Arabskiego.

Po drugie, hadith ten znaczy, że należy wydalić stamtąd tych, którzy mieszkają tam na stałe. Dowodem jest, że (`Umar) nie wydalił stamtąd nie-muzułmańskich niewolników. Nie-muzułmańscy kupcy także przyjeżdżali do Medyny, przybywali do Medyny żydzi i chrześcijanie. Gdy chrześcijanin przyszedł do `Umara i powiedział: "Jestem chrześcijańskim Szeichem", `Umar odpowiedział: "A ja jestem monoteistycznym Szeichem". Ponadto Abû Lu'lu'ah[4], który zamordował `Umara także był bałwochwalcą, a mimo to mieszkał w Medynie i nie został z niej wydalony. Tak samo te żydówki i chrześcijanki, które były żonami muzułmanów i mieszkały w Medynie."
(źródło: gazeta "al-Madînah", część "ar-Risâlah", str. 5 [1425-10-14/2004-11-26])
[5]

Szeich Sâlih bin Fauzân al-Fauzân powiedział:

"Po pierwsze, hadith ten zaadresowany jest do władzy, a nie do każdego z osobna. Dowodem na to jest fakt, że Sahabah nie wykonali tego rozkazu indywidualnie, tylko wykonał go `Umar ibn al-Khattab kiedy został Khalifem.

Po drugie, Prorok (sall allahu alejhi wa sallam) powiedział, "Wydalcie ich", a nie powiedział, "Zabijcie ich", i nie powiedział, "Zdradźcie ich po tym, jak zagwarantujecie im pokój". Allâh, Wzniosły i Błogosławiony powiedział Swemu Prorokowi:

{A jeśli ktoś z bałwochwalców poszukuje u ciebie schronienia, to daj mu schronienie, tak by mógł usłyszeć słowo Boga, a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego.} (Znaczenie Sury at-Taubah, 9:6) a odprowadzenie go do miejsca bezpiecznego, oznacza odprowadzenie go do jego kraju bezpiecznie, ponieważ Islam jest religią dotrzymywania (obietnic, umów, paktów itp.), a nie religią zdrady. Prorok (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział:

"Ktokolwiek zabije mu`âhad (osoba, której zagwarantowano bezpieczeństwo), ten nie poczuje zapachu Raju, a zapach Raju czuć z odległości czterdziestu lat.", i przekazane jest to w Sahîh (al-Buchâri).

Po trzecie, wydalenie żydów i chrześcijan z półwyspu, nie przeszkadza w zatrudnianiu ich do pracy, po której wykonaniu wracają do swych krajów. Dyplomaci, biznesmeni, czy inni pracownicy, którzy posiadają zdolności, których muzułmanie potrzebują. Prorok (sall allahu `alejhi wa sallam) wynajął bałwochwalcę w celu wskazania mu drogi podczas Hidżry (z Mekki do Medyny), jak również wziął pożyczkę od żyda, a chrześcijanie z Nadżrân odwiedzili go w jego meczecie (w Medynie), i dyskutowali z nim.

Zaprawdę, to co robią niektórzy ignoranci, siejąc zniszczenie i mordując tych, którym zostało gwarantowane bezpieczeństwo, jest zniekształceniem Islamu i powstrzymaniem innych od Islamu. Jest to zakazane i jest to nieposłuszeństwem wobec Allaha i Jego Posłańca (sall allahu `alejhi wa sallam)." (źródło: www.sahab.net )[6]

Przeczytaj także:
> Zbłąkani Terroryści
> Imamowie Świętych Meczetów potępiaja ataki terrorystyczne
> Jak muzułmanin powinien traktować nie-muzułmanów?
> Ataki na cywilów [ochrona tego co święte w Szari`ah]
> Sulayman ar-Ruhayli o sytuacji w Iraku
> Porywanie i Uprowadzanie


[1] Grupy te zabijają zarówno nie-muzułmanów, jak i muzułmanów twierdząc, że są szpiegami lub agentami niewiernych, tylko dlatego że pracują dla zagranicznej firmy.

[2] Sahih Hadith, przekazał między innymi Said bin Dżubair, Sahih al-Buchari, [eng. trans. Volume 4, Book 52, Number 288].

[3] Jest to obszerna oaza na południowym zachodzie dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Wg. terminologii biblijnej zwany "Tema".

[4] Abu Lu'lu'ah był perskim niewolnikiem, wyznającym zaratusztryzm.

[5] Z arabskiego na szwedzki tłumaczył Abu Mûsa al-Albâni, na polski tłumaczył Abu Anas bin Marian.

[6] Angielskie tłumaczenie [ www.spubs.com ]. Streszczone tłumaczenie na polski Abu Anas bin Marian.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m