islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Zakat-ul-Fitr

Autor: Shaykh Ibn `Uthaymîn
Tytuł: Fatâwa Ramadhaan - tom 2, str. 935, Fatwa Nr. 921;
Fatâwa ash-Shaykh Muhammad as-Sâlih al-`Uthaymîn - tom 1, str. 463
Źródło: [ www.fatwa-online.com ]
Z angielskiego tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Czy dozwolone jest aby spłacić obowiązek Zakât-ul-Fitr w pierwszym dniu Ramadanu? A także czy dozwolone jest aby rozdać [Zakât-ul-Fitr] w postaci pieniędzy?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o rozdanie go w pierwszym dniu Ramadanu - to istnieje w tej kwestii Ikhtilâf (różnica opinii wśród uczonych). Najbardziej prawidłową opinią jest, że nie jest to dozwolone, ponieważ [jest to] Zakât-ul-Fitr, a al-Fitr (koniec postu) nie nastaje inaczej jak na koniec miesiąca. Co więcej, Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) nakazał aby spłacono zanim ludzie wyjdą na modlitwę (Salât-ul-`Îd). Towarzysze Wysłannika mieli także w zwyczaju dawać Zakât-ul-Fitr dzień lub dwa przed `Îd.

Jeśli chodzi spłacenie Zakât-ul-Fitr w postaci pieniędzy, to jest to także kwestią gdzie istnieje Ikhtilâf (różnica opinii wśród uczonych). Właściwą opinia jest - według mnie - że nie można spłacić tego inaczej jak w postaci jedzenia. Tak jest ponieważ Ibn `Umar (radiallahu `anhu)  powiedział:

"Wysłannik Allaha (sal allahu `alejhi ła sallam) uczynił obowiązkowym (spłacenie) Zakât-ul-Fitr przez jedną Sâ'[1] daktyli lub jedną a Sâ' jęczmienia..." (Buchari, 2:579)

Abu Sa'îd Al-Khudrî (radiallahu `anhu)  powiedział:

"Za czasów Wysłannika Allaha (sal allahu `alejhi ła sallam) rozdawaliśmy (Zakât-ul-Fitr) jako jedną Sâ' jedzenia, a naszym jedzeniem były daktyle i jęczmień oraz rodzynki i biały ser..."(Buchari, 2:582)

Zatem jasno wynika z tych hadisów, że (Zakât-ul-Fitr) nie jest rozdawane w innej postaci niż jedzenie. I rozdawanie jedzenia otwarcie ukazuje [tą jałmużnę], i wszyscy członkowie rodziny wiedzą o tym. W ten sposób jest to jawne ukazanie tego aspektu religii. Jeśli zaś chodzi o rozdawanie (Zakât-ul-Fitr) w postaci pieniędzy, to powoduje to iż [jałmużna] zostaje skryta, i być może ktoś kto rozdaje w postaci pieniędzy może sobie ułatwić i obniżyć wartość, ponieważ wartość jednej Sâ' daktyli jest większa niż wartość jednej Sâ' jęczmienia.[2]

Dlatego też ścisłe trzymanie się Prawa (Koranu i Sunny) jest najlepsze i najbardziej błogosławione. Niektórzy mogą argumentować iż rozdawanie jedzenia nie przynosi korzyści ludziom biednym. Jednak osoba biedna - jeśli jest na prawdę biedna - zapewne skorzysta z jedzenia.


[1] Jedna Sâ' równa się czterem (4) Mudd, a jeden (1) Mudd równa się ilości zawartej w dłoniach trzymając je złożone w kształt miseczki. Jest to miara ilości nie wagi

[2] Jedna Sâ' daktyli wynosi w zależności od gatunku od 25 rijali, do 175 rijali, a wartość jednej Sâ' jęczmienia wynosi około 7 rijali.


Czy można płacić Zakât-ul-Fitr w pieniądzach?

Autor: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz
Tytuł: Madżmû´ Fatâwâ Samâhat-ish-Shaykh `Abdil-´Azîz bin Bâz (3/94-96)
Z arabskiego na szwedzki tłumaczył: Abu Mûsa al-Albâni
Ze Szwedzkiego na polski tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Czy można dawać Zakât-ul-Fitr w pieniądzach?

Odpowiedź: Nie znamy aby ktokolwiek z Towarzyszy Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) tego dokonywał. Z pośród wszystkich ludzi, oni najbardziej znali jego (sal allahu `alejhi ła sallam) Sunnę, i oni najbardziej się starli aby ja praktykować. Jeśli robiliby coś podobnego, to zostało by to od nich przekazane. Allâh powiedział co znaczy:

»Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór - dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.« (Surah al-Ahzâb, 33:21)

»A z tych, którzy przybyli pierwsi spośród muhadżirûn i ansâr, i z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra - Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego.« (Surah at-Taubah, 9:100)

W ten sposób wyjaśnione zostało temu kto szuka prawdy, iż nie jest dozwolone płacić Zakât-ul-Fitr w pieniądzach. Osoba która tak czyni nie zostanie też wynagrodzona, gdyż jej uczynek przeczy dowodom istniejącym w Sharî`ah.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m