islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Zbłąkani Terroryści

Autor: Szeich `Alî al-Faqîhî
źródło: Szarh Tafsîr as-Sa´dî (2:178-179), 08/14/1423 - 10/10/2003,
lekcja w al-Masdżid an-Nabawî, al-Madînah an-Nabawiyyah.
Z arabskiego tłumaczył: Abu Mûsa al-Albâni
Przypisy i tłumaczenie na polski: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Jaki jest werdykt względem zamachów terrorystycznych, które mają miejsce w krajach nie-muzułmańskich?

Odpowiedź: Są zakazane. Ataki, które są dziś dokonywane [w krajach nie-muzułmańskich] są takie same jak te, które dokonywane są w naszym kraju (Arabii Saudyjskiej). Wszyscy wiemy, co niedawno wydarzyło się w Riyâdh. Nic innego jak wiara nakłoniła tych ludzi do tego. Ich wiara każe im zabijać nie-muzułmanów oraz tych [muzułmanów], którzy przez nich zostali jako tacy uznani. Uważają, że muzułmanie stali się niewiernymi i dopuścili się apostazji z powodu popełnienia wielkich grzechów. Za lojalność (al-wala) uznają interesy, nie rozróżniając interesów od lojalności. Lojalność względem nie-muzułmanów oznacza kochanie ich, pomaganie im, wspieranie ich i smucenie się z ich niepowodzenia.[1]

Jeśli zaś chodzi o interesy z nimi, czyli sprzedawanie i kupowanie od nich, to są to tylko i wyłącznie interesy. Muzułmanie są dziś słabi. Nie mamy własnych samolotów, samochodów ani czołgów. Od kogo zatem mamy je kupować? Od nich. Czy to okazuje naszą lojalność względem nich? Nie.

Tym, którzy wyznają tą ideologię zrobiono pranie mózgu. Zostało im wpojone, że wszyscy Muzułmanie odeszli od Islamu. Dlatego też pytają o książkę (Sayyeda Qutba) "Fî Dhilâl-il-Qur'ân"[2] . W książce tej (Fî Dhilâl-il-Qur'ân) zawarte są katastrofalne idee. Jeśli przeczytasz jak autor ten interpretuje słowa Allaha tabârak wa ta´âlâ: »Powiedz: "Jaka rzecz jest największym świadectwem?" Powiedz: "Bóg jest świadkiem między mną a wami..«(Surah al-An'am, 6:19) on mówi,

"Cała ludzkość odstąpiła od "La ilaha ill Allah (nie ma boga prócz Boga Jedynego)" i dopuściła się apostazji."[3]

Zajrzyj do tej książki, zobacz jej ostatnie wydanie. Mówi, że wszyscy ludzie opuścili "La ilaha ill Allah (nie ma boga prócz Boga Jedynego)", łącznie z Muezzinami. Przeczytajcie a się przekonacie. Mówi on [o Muzułmanach]:

"Zasługują na cięższą karę w życiu przyszłym niż poganie."

To nie są moje słowa, tylko słowa tego autora. Zajrzyj do tej książki, a w szczególności interpretację wcześniej wspomnianego wersetu.

Tą interpretację podłapali ci głupi młodociani. Ubzdurało im się, że wszyscy ludzie odstąpili od Islamu, i według tego dokonali wyroku na muzułmanach, podczas gdy Posłaniec Allaha (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) powiedział:

"Ten, dla kogo Allah chce dobra, obdarza go zrozumieniem religii."

Dlatego też obowiązkiem jest zwrócić się do Koranu i Sunny, oraz do Uczonych, którzy je tłumaczą. Jeśli ktoś jednak będzie studiował na własną rękę, lub z tym człowiekiem (Sayyid Qutb), to obróci w praktykę jego myśli względem Muzułmanów.[4]

Przeczytaj także:
Sayyed Qutb
Wielu uważa go za wielkiego uczonego, inni uznają go za innowatora.
Tafsir Sayyeda Qutba
Dlaczego nie powinno się czytac Tafsiru Sayyeda Qutba?
Charydżyci (Khauaridź)
Sekta która powstała już w pierwszym stuleciu hidźrah


[1] Należy rozróżnić doktrynę lojalności i nienawiści (al-walâ wal-barâ), od uczciwego i uprzejmego traktowania niewiernych. Doktryna ta odnosi się do niewiary jako takiej, oraz do ludzi, którzy zwalczają muzułmanów, o czym świadczą chociażby następujące wersety,

ťBóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!

Bóg zabrania wam tylko, abyście sobie brali za przyjaciół tych, którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw, i którzy pomagali przy wypędzaniu was. Ci, którzy ich biorą za przyjaciół, są ludźmi niesprawiedliwymi.Ť (Surah Al-Mumtahinah 60:8-9)

więcej › http://www.planetaislam.com/praktyka/traktowanie_nie-muzulmanow.html

oraz bardziej szczegółowy artykuł w języku angielskim omawiający ten temat:
http://www.spubs.com/sps/sp.cfm?subsecID=LSC01&articleID=LSC010002&articlePages=1

[2] Tak zwany Tafsir Sayyeda Qutba.

[3] Allah Jedyny Wie co Sayyed Qutb miał na myśli pisząc to co napisał. Efektem jego interpretacji jest jednak całkowicie błędne zrozumienie Islamu przez dzisiejsze ugrupowania i ludzi takich jak Osama Bin Ladin, który swoją wiedze czerpał między innymi od Ikhwani Sururi `Abdullah `Azzam (Szeich Fâlih bin Nâfi´ al-Harbî, kaseta audio "Ahamm-ul-Muhimmah fîn-Nasîhah lil-Ummah"). I niestety owoce idei Qutba są dziś jawne, a płaci za nie cała muzułmańska wspólnota swym życiem i majątkiem...

[4] Al-Hâfidh ibn Radżab Al-Hanbali (zm. 795H - rahimahullâh) powiedział:
"Zostaliśmy doświadczeni ludźmi bez wiedzy. Ludzie myślą, że następcy, którzy mówią więcej niż ich poprzednicy mają większą wiedzę. Niektórzy nawet myślą, że taki ktoś ma większą wiedzę niż jego poprzednicy - niż sahaba i ci którzy nastąpili po nich - tylko dlatego że wiele mówi i tłumaczy [...] Wielu w późniejszych czasach zostało tym doświadczonych myśląc, że ten kto wiele mówi, dyskutuje i argumentuje w kwestiach religijnych ma większą wiedzę niż ten który tego nie robi."

Ibn Radżab powiedział także:
"Obowiązkiem jest zatem, aby wiedzieć, że nie każdy kto ma zdolność mówienia na temat wiedzy jest bardziej uczony niż ktoś kto [takiej zdolności] nie ma." (Bajân fadl `ilm as-salaf `ala `ilm al-khalaf, str. 38-40)

Ibn `Abdul-Barr umieścił w swej książce "Dżâmi' Bayân al-`Ilm wa Fadlih" rozdział zatytułowany "Kto zasługuje na tytuł Faqih (ktoś kto zna Fiqh), a kto nie? Komu `ulema zezwolili na wydawanie wyroków?" Ktoś, kto szuka wiedzy i prawdy powinien tą książkę przestudiować, gdyż jest ona ważna, a Allâh wie najlepiej.
więcej › http://www.planetaislam.com/praktyka/wiedza_uczeni.html

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m