islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Astrologia, Horoskopy

Szeich Muhammad Ibn `Abdul-Wahhab
Kitaab at-Tauhiid, rozdział 29
Tłumaczenie i przypisy: Abu Anas

Imaam al-Buchari przekazał następującą wypowiedź Qataadah (Słynny Tabi`i):

"Zaprawdę Allah stworzył gwiazdy jako ozdobę nieba, dla ustalania kierunku oraz kamienowania diabłów. Tak więc każdy kto poszukuje w gwiazdach czegokolwiek innego, dalece spekuluje, stracił swą dolę, zagubił swój udział dobrego życia, i wziął na siebie coś o czym nie posiada żadnej wiedzy. [Zaprawdę ludzie którzy tak czynią nie pojmują nakazów Allaha. Wymyślili wróżbiarstwo za pomocą gwiazd, twierdząc że każdy kto wejdzie w związek małżeński pod taką czy inną gwiazdą, to czy tamto mu się przydarzy, a każdy kto pod taką czy inną gwiazdą podejmie podróż, znajdzie to czy owo. Zaprawdę, pod każdą gwiazdą rodzi się czerwone, czarne, wysokie, niskie, brzydkie czy małe zwierze. Lecz ani gwiazdy, ani ssaki ani ptaki nie znają nic (ze świata) niewidzialnego. Gdyby Allah miał nauczyć tej wiedzy kogokolwiek, to nauczył by jej Adama. On go Stworzył Swymi Własnymi Rękoma, nakazał aniołom jemu się pokłonić i nauczył go imion wszystkich rzeczy.] [i] "

Harb przekazał że studiowanie ruchów księżyca dozwolone było przez Ahmed'a i Ishaq'a, nie zalecane przez Qatadah i zabronione przez Ibn `Uyaynah.

[koniec słów Szeicha Muhammad ibn `Abdul-Wahhab]


Przypisy:

Allah mówi w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

"My ozdobiliśmy najbliższe niebo lampami i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego."
(Surah al-Mulk, 67:5)

"On jest Tym, który uczynił dla was gwiazdy, abyście kierowali się według nich w ciemnościach - na lądzie i na morzu."
(Surah al-An`aam, 6:98)

Niektórzy ignoranci twierdzą jednak że posiadają większą wiedzę niż Prorok czy jego Towarzysze, tłumacząc Koran wedle własnych pragnień. Używają następującego wersetu aby uzasadnić praktykę szukania wskazówek w gwiazdach:

"I znaki rozpoznawcze, a według gwiazd oni znajdują drogę."
(Surah an-Nahl, 16:16)

Ci ludzie twierdzą że gwiazdy odkrywają świat skryty, a dzięki tej wiedzy można poznać przyszłość. Jednak Ibn `Abbaas, którego Wysłannik nazwał Turdziumaan al-Qur`aan (tłumaczący znaczenie Koranu), powiedział: "'Znaki rozpoznawcze' w tym wersecie oznaczają drogowskazy i punkty orientacyjne w godzinach dziennych. Nie odnoszą się one do gwiazd." Powiedział dalej że: "Słowa 'według gwiazd oni znajdują drogę' oznaczają, że ludzie znajdują drogę w nocy podróżując po morzu i na lądzie." (Przekazał Ibn Dziariir at-Tabarii w Dziaami al-Bayaan `an Ta`uiil al-Qur`aan, str. 91)

Prorok () powiedział także, "To czego się najbardziej obawiam dla mojej Ummy po mnie, to niesprawiedliwość przywódców, wiara w gwiazdy oraz zaprzeczenie al-Qadar (przeznaczenia)." (Ibn Asaakir, potwierdził as-Suyuutii [Taysiir al`Aziiz al-Hamiid, str. 445])

Przekazał Zaid bin Khalid al-Dziuhani:

"Prorok prowadził modlitwę fadźr w Hudaibiya po deszczowej nocy. Gdy zakończył modlitwę, odwrócił się do ludzi i powiedział, 'Czy wiecie co wasz Pan (Allah) objawił?' Ludzie powiedzieli, "Allah i Jego Apostoł wiedzą lepiej.' Odpowiedział, "Allah powiedział, 'Tego ranka niektórzy z moich sług pozostali prawdziwie wierzący, inni zaś stali się nie-wierzącymi; ktokolwiek powiedział że deszcz spadł z Błogosławieństwa i Łaski Allaha, wierzy we Mnie i nie wierzy w gwiazdy. Ktokolwiek zaś powiedział że deszcz spadł z powodu jakiejś gwiazdy, nie wierzy we Mnie lecz wierzy w tą gwiazdę.'" (Sahih Buchari, tom 1, nr 807)

Astrologia jest także dziedziną przy pomocy której ludzie doszukują się informacji o świecie skrytym. Ibn `Abbas przekazał że Wysłannik () powiedział: "Ktokolwiek zdobywa wiedzę o jakiejkolwiek dziedzinie astrologii, zdobył wiedzę z dziedziny czarów. Im więcej się w tej wiedzy pogłębia, tym bardziej pogłębia się w grzechu." (Ibn Madziah i Sunan Abu Dauud [angielskie tłumaczenie, tom 3, str.1095, nr. 3896])

Doszukiwanie się wiedzy skrytej w gwiazdach, jest tak samo sprzeczne z Tauhiid Asmaa wa Sifaat(Wiara w Jedność Imion i Atrybutów Allaha) jak innego rodzaju wróżby. Tak samo jak wróżbiarze, ludzie układający horoskopy twierdzą że wydarzenia w życiach ludzkich zależne są od układu gwiazd. Twierdzą również, że odczytując te "tajne" informacje zawarte w gwiazdach, możemy dowiedzieć się co nas czeka w przyszłości. Praktyka ta nie różni się niczym od wróżenia za pomocą odczytywania linii papilarnych, układania kart, wróżenia ze świeczki i innych tego typu praktyk.

Dlatego też żaden muzułmanin nie powinien nosić jakichkolwiek symboli ze znakami zodiaku, gdyż są one częścią systemu propagującego Kufr (niewiarę). Żaden muzułmanin nie powinien także pytać się innych z pod jakiego znaku zodiaku są, i nie powinien czytać horoskopów. Każdy zaś muzułmanin który kieruje się jakimkolwiek rodzajem wróżb, powinien powrócić do Allaha ze skruchą i odnowić swoją wiarę.


[i] Dalsza część cytatu pochodzi z 'The Fundamentals of Tawheed' autorstwa Abu Ameenah Bilal Philips.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m