islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Jak osiągnąć Bogobojność [Taquah]

Autor: Szeich Salîm al-Hilâlî, Source: Hudaa Magazine
Z angielskiego na polski tłumaczyła: Fatima Filipiak
źródło: www.spubs.com TZK070001

Pojęcie Bogobojności (taquah) jest zawsze wiązane z czcią (ibâdah) w Qur'anie. Ibâdah można zdefiniować jako: wykonywanie tego, co Allah nakazał i unikanie tego, co zakazał. Ibâdah została również określona jako pojęcie, które zawiera wszystkie uczynki, które Allah kocha i pochwala, niezależnie czy są uczynkami serca, języka czy kończyn. Zatem taquah jest powiązana z czynieniem tego, co poprawne i unikaniem tego, co szkodliwe. Taquah jest owocem wykonywania czci. Innymi słowy, jeśli ktoś robi, co Allah mu nakazał i powstrzymuje się od tego, co zostało mu zakazane, osiągnie bogobojność. Allah wspomina w Swojej Księdze [co znaczy]:

»O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami - być może wy będziecie bogobojni.« (Surah al-Baqarah, 2:183)

W tym wersecie i w wielu innych, Allah pokazał nam, że taquah jest skutkiem lub owocem wykonywania ibâdah.

Znaczenie Bogobojności [Taquah]

Teraz, kiedy wyjaśniliśmy jak osiągnąć taquah, zdefiniujemy, co oznacza pojęcie taquah. Taquah oznacza: oczyścić serce i duszę. Ten fakt jest udowodniony przez niektóre wersety w Surze Asz-Szams, w której Allah Tâla mówi (co znaczy):

»Na słońce i na jego jasność poranną! Na księżyc, kiedy po nim następuje! Na dzień, który jaśnieje blaskiem! Na noc, kiedy okrywa je ciemnością! Na niebo i na Tego, który je zbudował! Na ziemię i na Tego, który ją rozpostarł! Na duszę i na Tego, który ją ukształtował! I dał jej skłonność - do nieprawości i bojaźni Bożej. Pomyślność osiągnął ten, kto ją oczyścił, lecz poniósł stratę ten, kto ją zaciemnił!« (Surah asz-Szams, 91:1-10)

Allah zaczyna tę surę składając siedem przysiąg. Kiedykolwiek Allah zaczyna surę lub ajat (werset) przysięgą, robi tak, aby zaświadczyć faktowi, że cokolwiek następuje po tej przysiędze jest bardzo ważne i istotne dla nas, abyśmy to zrozumieli. Zatem, powinniśmy mocno skupić swoją uwagę na tym, co jest powiedziane i zastanawiać się nad znaczeniem. Aby wyczyścić swoje serce i duszę trzeba robić dobre uczynki, które Allah nam nakazał. Jako że Allah jest Opiekunem i Obrońcą Duszy, powinniśmy robić każdy dobry uczynek mając nadzieję na Miłosierdzie Allaha i bojąc się Jego Kary, mając pełne zaufanie i ufność Mu.

Oczyszczanie Duszy

Pośród misji Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) Allah wysłał go z nakazem oczyszczania duszy, w szczególności Muzułmanów, i ogólnie ludzkości. Allah mówi (co znaczy):

»To On posłał do ludzi prostych Posłańca wywodzącego się spośród nich, który głosi im Jego znaki, oczyszcza ich i uczy ich Księgi i mądrość; oni bowiem byli przedtem w błędzie oczywistym.« (Surah al-Dżumu'ah, 62:2)

W tym ajacie słowo Hikmah jest często tłumaczone jako mądrość. Imâm Asz-Szafî`i, jeden z największych uczonych Islamu, powiedział, że kiedy Allah wspomina Hikmę w Qur'anie to odnosi się do Sunny Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam). Oprócz tego ajatu widzimy, że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) został posłany z trzema zadaniami:

1) Aby uczyć Qur'anu.

2) Aby uczyć Sunny.

3) Aby ukazać sposoby oczyszczania duszy.

Oczyszczanie uzyskuje się robiąc odpowiednie akty czci, oraz unikając grzechów i nieposłuszeństwa.

Warunki Osiągnięcia Bogobojności

Skąd ktoś może wiedzieć, że jego akty czci pomagają mu osiągnąć Bogobojność? Aby ją wyrobić trzeba spełnić poniższe warunki:

1) Ikhlâs
Szczera intencja, że czyn jest wykonywany wyłącznie dla zadowolenia Allaha, z miłości do niego, mając nadzieję na Jego nagrodę i miłosierdzie, jak również bojąc się Jego gniewu i kary, jeśli się Go nie słucha.

2) Wykonywać uczynek według autentycznej Sunny
Mieć niezbędną wiedzę na temat ibâdah, którą się wykonuje. Wiedzieć jak Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) wykonywał ten uczynek oraz znając odpowiedni czas na wykonanie tego uczynku.

Odnośnie Ikhlâs, to musi być obecny zarówno przed wykonaniem uczynku jak i po jego wykonaniu, bez rijâ czy suma (robienie dobrych rzeczy, po to aby inni ludzie nas widzieli lub słyszeli). Na przykład, po zrobieniu uczynku, ktoś mówi innym: "Zobacz na to całe dobro, które zrobiłem" lub "Jestem taką cudowną osobą, bo robię to i to."

W ten sposób można osiągnąć taquah, insza Allâh.

pokrewne:
> Taubah, skrucha
> Bądź w tym życiu jakbyś był obcym
> Życie jest wielką próbą!
> Poddanie się Allahowi
> Budowanie Wiary i Oczyszczanie Duszy
> Szczerość wiary
> Rija (skryte bałwochwalstwo)
> Taquah bogobojność

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m