islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Rûh, Dusza

Tytuł: Kitâb ar-Rûh (str. 44)
Autor: Imâm Ibn ul-Qayyim al-Dżauziyyah (zm.751H)
Źródło: [www.troid.org]
Tłumaczenie z angielskiego i przypisy: Abu Anas bin Marian

»I zapytają ciebie o ar-Rûh. Powiedz: "Ar-Rûh pochodzi od rozkazu mojego Pana, lecz wam dano tylko niewiele wiedzy."« (Surah al-Isrâ', 17:85)

Dusza (ar-rûh) połączona jest z ciałem w pięć różnych sposobów, a każdy z nich podlega odrębnym prawom:

  1. Połączenie z ciałem gdy jest płodem w łonie matki.
  1. Połączenie z ciałem po narodzinach.
  1. Połączenie z ciałem gdy osoba śpi, gdy dusza w pewien sposób złączona jest z ciałem, w inny zaś sposób odłączona jest od niego.
  1. Połączenie z ciałem w al-Barzakh[1], gdy oddala się od ciała i jest od niego odłączona, lecz nie jest od niego całkowicie odłączona. Istnieją hadisy które sugerują, że dusza przywracana zostaje do ciała gdy ktoś przesyła pozdrowienia salâm zmarłej osobie. Powrót ten jest innej natury, i nie oznacza to że życie zostaje człowiekowi przywrócone przed Dniem Zmartwychwstania.
  1. Połączenie z ciałem w Dniu kiedy ciała zostaną wskrzeszone. Jest to najdoskonalszy rodzaj połączenia z ciałem, którego nie można porównać z poprzednimi kategoriami, ponieważ po wskrzeszeniu ciało nigdy nie umrze, nie będzie spało i nie miało żadnych defektów.

Gdy człowiek śpi, jego dusza znajduje się w jego ciele i człowiek ten żyje, jednak żyje inaczej niż człowiek który jest zbudzony, gdyż sen jest porównywalny ze śmiercią [2].


[1] Dosłownie bariera, jest egzystencja między śmiercią a Dniem Zmartwychwstania. Rzeczywistość Barzakh jest jednak skryta, a całkowita wiedza o barzakh jest jedynie u Allâha. Allâh objawił w innym wersecie odnośnie męczenników (shuhada) co znaczy; » I nie mówcie na tych, którzy zostali zabici na drodze Boga: "Umarli!" Przeciwnie, oni są żyjący! Lecz wy nie jesteście świadomi.« (Surah al-Baqarah, 2:154)

[2] »Bóg zabiera dusze w chwili śmierci; wzywa także te, które nie umarły, tylko są we śnie. On zatrzymuje te, których śmierć zdecydował, a odsyła inne do wyznaczonego terminu. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają!« (Surah az-Zumar, 39:42)

Ibn Kathîr komentując ten werset powiedział: "Werset ten jest dowodem na to, że dusze ludzi żyjących [którzy śpią], i dusze ludzi martwych spotykają się we wzniosłych wysokościach [w barzakh]" (Tafsîr al-Qur'ân al-`Athîm, tom 7, str. 92)

Tej samej opinii jest wielu innych uczonych, (np. Imâm Ibn Dżarîr at-Tabarî, [Dżamî al-Bayân 'an Ta'uîl Ayat al-Qur'ân, tom 24, str. 8-9];  Ibn-ul-Qayyim al-Dżauziyah, [Kitâb ar-Rûh, str. 34-35), jednak Ibn Taimiyyah i inni twierdzą że nie jest to możliwe.

Separacja duszy człowieka w czasie snu jest częściowa (dżuz'î), a nie całkowita (kullî) jak w przypadku śmierci (Abu Bilâl Mustafa al-Kanadi, "Mysteries of the Soul", str. 47).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m