islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Dżihad na drodze Allaha

z angielskiego przytoczył: Abu Anas bin Marian

Z autorytetu Abu Musa Ash'ari zostało przekazane że pewien Beduin przyszedł do Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) i spytał: "Wysłanniku Allâha, człowiek walczy dla łupów wojennych, inny walczy aby go pamiętano, a inny jeszcze walczy aby ujrzeć swą wzniosłą pozycję (w wyniku swej walki). Który z nich walczy na drodze Allâha?" Wysłannik odpowiedział: "Ten walczy na drodze Allâha, który walczy aby słowo Allâha zostało wywyższone."
(Sahih Muslim, Kitâb al-Imara, nr. 4684)

Abu Musa Ash'ari, przekazał także że człowiek spytał się o kogoś kto walczy z powodu gniewu lub dumy rodzinnej. Prorok podniósł głowę, ponieważ człowiek ten stał, i powiedział: " Ten walczy na drodze Allâha, który walczy aby słowo Allâha zostało wywyższone."
(Sahih Muslim, Kitâb al-Imara, nr. 4687)

Z autorytetu Sulaimana bin Yasar który powiedział:
"Ludzie zebrali się wokół Abu Huraira, i Natil, który był Syryjczykiem mówiąc do niego: Szeichu, przekaż nam tradycję którą słyszałeś od Wysłannika Allaha (sal allahu `alejhi ła sallam). Powiedział: Słyszałem jak Wysłannik Allaha powiedział: "Pierwszą osobą której [sprawa zostanie rozstrzygnięta] w Dniu Zmartwychwstania będzie mężczyzna który zmarł jako męczennik (szahîd). Allah nakaże mu przeliczyć błogosławieństwa [którymi go obdarzył], i człowiek ten wspomni błogosławieństwa którymi został obdarzony. Allah powie do niego: Co uczyniłeś w zamian za nie? Mężczyzna powie: Walczyłem dla Ciebie [walczyłem na drodze Allaha], aż poległem śmiercią męczennika. Allâh powie: Kłamiesz! Walczyłeś po to aby ludzie mówili o tobie "odważny wojownik". I tak też o tobie mówiono. Następnie zostanie skazany, i pociągnięty twarzą ku ziemi zostanie wrzucony do Piekła.[...]"
(Sahih Muslim, Kitab Al-Imara, numer 4688)

Z autorytetu Miqdad bin Asuad który spytał się Wysłannika Allaha:
"Jeżeli na (polu walki) niewierny zaatakował by mnie i odciął by mi rękę mieczem, a następnie schroniłby się pod drzewem i powiedział: "Przyjmuję Islam dla oblicza Allaha". Wysłanniku, czy mogę go zabić po tym jak wypowie [wyznanie wiary]? Wysłannik powiedział: "Nie zabijaj go!" Spytałem się: "Wysłanniku Allaha, odciął moją rękę i wypowiedział to dopiero po tym jak tego dokonał, czy zatem nie mam go zabić?" Wysłannik powiedział: "Nie zabijaj go, ponieważ jeżeli byś go zabił, to on znalazłby się na twoim miejscu zanim go zabiłeś, a ty zaprawdę znalazłbyś się na jego miejscu przed jego wyznaniem wiary."
(Sahih Muslim, Kitab Al-Iman, numer 0173)

Ibn 'Umar przekazał że Wysłannik zabronił zabijania kobiet i dzieci.
(Sahih Buchari, tom 4, nr. 258)

Anas ibn Malik przekazał że Prorok powiedział:
"Wyruszajcie w Imię Allaha, ufając mu, i trzymajcie się religii Wysłannika Allaha. Nie zabijajcie ludzi starych, niemowląt, dzieci, ani kobiet; nie bądźcie nieuczciwi względem łupów, czyńcie dobro, gdyż Allah kocha tych którzy czynią dobro."
(Sunan Abu-Dauud, Kitaab ul-Dżihaad, nr. 2608)

Gdy Abu Bakr[1] wysyłał armię islamską do Syrii[2], taki dał im rozkaz:

"Nie dopuszczajcie się zdrady, i nie odchodźcie od drogi prostej. Nie wolno wam okaleczać, ani zabijać dzieci, starców czy kobiet. Nie niszczcie palm, nie palcie ich ogniem i nie ścinajcie żadnych drzew owocowych. Nie wolno wam zabijać żadnych stad zwierząt ani wielbłądów, jedynie dla waszego wyżywienia. Prawdopodobnie napotkacie na ludzi którzy poświęcili swe życie służbie klasztorowej; pozostawcie ich dla tego ku czemu poświęcili swe życie. [3] Prawdopodobnie napotkacie na ludzi którzy częstować was będą różnymi potrawami. Możecie jeść, ale nie zapomnijcie wspominać Imienia Allaha."
(Przekazał Imaam at-Tabari w "at-Ta'rikh", 1, 1850)[1] Abu Bakr był pierwszym khalifem.

[2] Syria zamieszkana była wtedy głównie przez Chrześcijan i Żydów.

[3] Imâm Ahmed bin Hanbal przekazał także słowa Wysłannika w al-Musnad, "Nie zabijajcie mnichów w klasztorach".

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m