islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Dlaczego niektórzy ludzie stają się brzydcy?

Tytuł: Adż-dżauâb as-Sahîh, tom 4, str. 306-307
Autor: Sziech Islamu Ibn Tajmijja (zm. 728 H)
Źródło: [www.troid.org]
z angielskiego tłumaczyła: Fatimah
Przypis: Abu Anas bin Marian

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak wielu ludzi, którzy byli rozpromienieni i piękni będąc dziećmi, gdy dorośli ich niewinność i piękno opuściło ich? Nie zastanawiajcie się więcej, Szeich-ul-Islâm Islam Ibn Tajmijja wyjaśnia nam:

"Osoba, która jest prawa i uczciwa, jej uczciwość przejawia się blaskiem na jej twarzy, i odwrotnie w przypadku grzesznika i kłamcy. Im osoba staje się starsza, tym więcej ten znak staje się widoczny. Zatem osoba będąc dzieckiem ma promienistą twarz, jednakże, jeśli staje się grzesznikiem, nieugiętym w robieniu grzechów, w późniejszych etapach jego życia, brzydka twarz przejawi to, co miał w zwyczaju nosić w sobie, i odwrotny scenariusz jest także prawdziwy. Zostało zrelacjonowane, że Ibn Abbas (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział:

"Zaprawdę, prawość rozświetla serce, rozpromienia twarz, wzmacnia ciało, zwiększa zaopatrzenie i powoduje miłość w sercach stworzenia do tej osoby. Natomiast grzechy zaciemniają serce, poszarzają twarz, osłabiają ciało i powodują nienawiść w sercach stworzenia do tej osoby."

Możliwe, że ktoś może nieświadomie skłamać; może być nawet osobą, która dokłada wielkie starania do ibâdah (czci) i posiada zuhd (powstrzymuje się od dozwolonych przyjemności tego życia). Jednakże, ma fałszywą, błędną ‘aqidah (wiarę) odnośnie Allaha, Jego Religii, albo Jego Wysłannika (pokój z nim) czy też Jego prawych niewolników. A to, co jest w środku ma wpływ na to, co znajduje się na zewnątrz. Zatem, ta fałszywa, błędna ‘aqidah, którą uważał za prawdziwą i poprawną odbija się na jego twarzy i jego twarz staje się ciemna, według poziomu fałszu, który posiada. Ponieważ zostało zrelacjonowane, że Uthmân ibn Affân powiedział:

"Nikt, nigdy nie ukryje zła w sobie, aby Allah nie uzewnętrznił tego na jego twarzy i w wyrażeniach, które jego język wyraża."

Stąd też niektórzy z salaf (bogobojni przodkowie) mówili: "Jeśli człowiek innowacji miałby farbować swoją brodę codziennie, farba innowacji [i tak] zostałaby na jego twarzy."[1] W Dniu Sądu, stanie się to bardzo wyraźne jak Allah mówi (w znaczeniu słów):

»W Dzień Zmartwychwstania zobaczysz tych, którzy pomawiali Boga o kłamstwo, z twarzami poczerniałymi. Czyż nie w Gehennie jest miejsce pobytu dla dumnych?« (Surah az-Zumar, 39:60)

On ta’ala również powiedział (w znaczeniu słów):

»W dniu, kiedy jedne twarze pojaśnieją, a inne pociemnieją. A jeśli chodzi o tych, których twarze pociemniały: "Czy wy staliście się niewiernymi, choć przedtem uwierzyliście? Zakosztujcie więc kary za to, iż nie wierzyliście!"« (Surah Âli Imran, 3:106)

Ibn Abbas i inni powiedzieli odnośnie tego wersetu: "Jasne twarze będą twarzami Ahlus Sunnah a ciemne ludzi bidah (innowacji) i podziału.""


[1] Farbowanie brody jest sunną (Sahih Buchari, Muslim i inni), zatem powiedzenie to może znaczyć, że człowiek innowacji nie będzie w stanie ukryć swych innowacji, nawet jeśli codziennie miałby będzie praktykował część sunny.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m