islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Jakże ważny jest Tauhîd

Autor: Szeich Muhammad bin Dżamîl Zînû
tytuł: "The Methodology of the Saved Sect" [www.spubs.com]
z angielskiego na polski tłumaczyła: Fatimah Filipiak

1) Zaprawdę, Allah stworzył świat i wszystko w nim, aby czciło tylko Jego. Wysłał Wysłannika, pokój z nim, żeby wzywał ludzi do Tauhîd (monoteizmu). Szlachetny Qur'an troszczy się o wiarę w monoteizm w większości rozdziałów, tłumaczy szkody wyrządzane przez szirk (politeizm) dla jednostki i społeczeństwa. Szirk (politeizm) jest powodem zniszczenia w tym życiu i powodem wiecznej zagłady w ogniu w Życiu Przyszłym.

2) Zaprawdę, wszyscy Wysłannicy zaczynali nauczanie od tałhiid (monoteizmu), który Allah rozkazał im przekazać ludziom. Allah, Najwyższy, powiedział co znaczy:

»My nie wysłaliśmy przed Tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: "Nie ma Boga jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!"« (21:25)

Wysłannik Allaha, pokój z nim, przebywał w Mekce przez trzynaście lat, podczas których nawoływał ludzi do Tauhîd (Jedności) Allaha i wzywał tylko Jego, bez dodawania Mu współtowarzyszy.

W związku z ta kwestią Allah objawił następujący werset Swojemu Szlachetnemu Wysłannikowi, pokój z nim:

»Mów: "Ja wzywam tylko swego Pana i nie dodaję Mu nikogo za współtowarzysza"« (72:20)

Szlachetny Wysłannik, pokój z nim, wychował swoich wyznawców na Tauhîd (monoteizmie) od czasów dziecięctwa i powiedział do syna swojego wujka, swojego kuzyna `Abdullah ibn Abbas:

"Kiedy prosisz, proś Allaha, a kiedy szukasz pomocy, szukaj pomocy u Allaha." (Hasan Sahîh, Tirmidhi)

Monoteizmem jest w rzeczywistości religią Islamu, która jest na nim zbudowana i nic innego niż monoteizm nie jest przyjmowane od Allaha.

3) Zaprawdę, Wysłannik, pokój z nim, uczył swych Towarzyszy, aby zaczynali nauczanie ludzi od tauhîd (monoteizmu), więc powiedział do Muadh ibn Dżabal, kiedy wysyłał go do Jemenu:

"Pozwól, aby pierwszą rzeczą, do której będziesz ich nawoływał było wyznanie, że nikt nie ma prawa być czczony jak tylko Allah" A w innej relacji: "...że czczą tylko Allaha" (Buchari i Muslim)

4) Tauhîd (monoteizm) jest urzeczywistniony w wyznaniu, że "Nikt nie ma prawa być czczony oprócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem." Jego znaczenie jest takie, że nie ma nikogo, kto jest wart czci oprócz Allaha i, że nie ma czczenia, oprócz tego z którym przyszedł Muhammad. To jest wyznanie, które pozwala niewierzącemu wejść do Islamu, ponieważ jest kluczem do Raju i ten, który to wyznaje i wierzy w to wchodzi do Raju tak długo jak nie unieważnia tego przez szirk (politeizm) czy słowa niewiary.

5) Niewierni Kurajszyci zaoferowali Wysłannikowi Allaha godność królewską, bogactwo, żony i inne niż te formy przyjemności tego życia w zamian za rezygnację z wezwania do tauhîd (monoteizmu) i porzucenie ataków przeciwko bożkom. Jednakże, Muhammad, nie pragnął tego od nich. Kontynuował swoje nauki i znosił ataki (Kurajszytów)razem ze swoimi Towarzyszami dopóki wezwanie do tauhîd (monoteizmu) nie wygrało po trzynastu latach, po których Makka była podbita i bożki zniszczone.

Prorok Allaha, pokój z nim, zarecytował:

»I powiedz: "Przyszła prawda i zniknął fałsz. Zaprawdę fałsz musi zniknąć."« (17:81)

6) Tauhîd (monoteizm) jest troską Muzułmanina w jego życiu, więc zaczyna swoje życie z Tauhîd i kończy swoje życie z Tauhîd. Celem w życiu jest ustanawiać Tauhîd i wzywać do Tauhîd. Ponieważ Tauhîd (monoteizm) jednoczy wierzących i gromadzi ich do stwierdzenia monoteizmu.

Więc prosimy Allaha, aby sprawił, ze słowa Tauhîd (la ilaha ilAllah) były naszymi ostatnimi słowami w tym świecie i prosimy Go, aby zgromadził Muzułmanów na wyznaniu Tauhîd.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m