islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Ostatnia objawiona Religia

Autor: Muhammad al Amiin ash-Shanqiitii,
Tytuł: 'Aduaa`ul Bayaan Suratul Baqarah 2:55-91'
tłumaczenie i przypisy: abu anas
źródło: [www.troid.org]

Allah mówi w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

"Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy. Ktokolwiek spośród nich wierzy w Boga i w Dzień Ostatni i czyni dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!" [i]
(Surah al-Baqarah, 2:62)

Imaam As-Suddi powiedział:

"Werset ten objawiony został względem towarzyszy Salman'a al-Faarisii o których poinformował Proroka () że 'modlili się, pościli, wierzyli w ciebie i świadczyli że zostałeś zesłany jako Prorok.' Gdy Salman skończył ich wychwalać Prorok () powiedział, 'Salmanie, są oni ludźmi Ognia.' Było to ciężkie dla Salmana, po czym Allah objawił powyższy werset.

Tak więc wiara żydów odnosi się do żydów którzy trzymali się Tory oraz Sunny Mojżesza (), do czasu zesłania Jezusa. Gdy Jezus () przyszedł, każdy kto trzymał się Tory i Sunny Mojżesza (i nie naśladował Jezusa) został zrujnowany.

Wiara chrześcijan odnosi się do chrześcijan którzy trzymali się Ewangelii i Sunny Jezusa – ci którzy go zaakceptowali byli wierzącymi. Obowiązywało to aż do przyjścia Muhammada (). Każdy kto nie podążył za Muhammadem i nie pozostawił tego co wcześniej naśladował został zrujnowany."

Ibn Kathiir pisze dalej komentując powyższy werset:

"Dotyczy to wszystkich żydów, chrześcijan i sebejczyków z dawnych narodów którzy wierzyli w swoich Proroków i w Pisma im zesłane, nie dokonując zmian, i z tą wiarą zmarli. Dotyczy to także tych którzy żyli za czasów Proroka Muhammada (), jak na przykład `Abdullah ibn Salaam, an-Nadziasi i Salman al-Farisi [ii], którzy wierzyli w Allaha i Jego Proroka i czynili dobre uczynki. Uzyskają oni nagrodę u swego Pana, nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni. Allah przyjmuje jedynie uczynki które zgodne są z religią ostatniego Proroka. Jest to zgodne z tym co przekazał `Alii bin Abi Talha od ibn Abbaas, że po objawieniu omawianego wcześniej wersetu, Allah objawił, "A od tego, kto poszukuje innej religii niż Islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę." (Surah Ali Imran, 3:85)."
(Tafsir ibn Kathiir, surah al-Baqarah ayah 62)

"Ibn Abbaas powiedział także, że jedyne co zostanie przyjęte od kogokolwiek, jest to co zgodne jest z Sharią (prawem, drogą) Muhammada po tym jak został on zesłany. Co się tyczy tych którzy żyli przed nim, to każdy kto naśladował Wysłannika swego czasu był na drodze zbawionej i zwycięskiej. Tak więc żydzi o których mowa to stronnicy Mojżesza którzy żyli według Tory za tamtych czasów." (Tafsiir ibn Kathiir, 1/182)

Zostało także autentycznie przekazane z autorytetu Abu Hureirah że Wysłannik powiedział:

"Na Tego w czyim ręku jest dusza Muhammada (na Allaha), nie ma człowieka spośród Żydów i Chrześcijan który usłyszy o mnie i umrze nie wierząc w przesłanie z którym zostałem posłany, aby nie należał do mieszkańców Ognia (piekła)."
(Sahih Muslim, 1:240)[i] Józef Bielawski błędnie przetłumaczył ten werset pisząc: "Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci (słowa i nie ma w tym miejscu w Koranie), którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!"

W Koranie użyte jest sformułowanie < man amana billaahi >, czyli dosłownie kto wierzy w Allaha, lecz słowo <man> jest w tym przypadku warunkowe. Podobnie jak w zdaniu man yadrus yandziah:  kto uczy się, zda egzamin (pierwsza część zdania jest warunkiem, druga zaś wnioskiem.)
[Przykład ten podał Abu Omar]

W tłumaczeniu Jana Murzy Tarak Buczackiego z 1858 roku, werset ten został przetłumaczony: "Muzułmanie, Żydzi, Chrześcijanie, Sabejczykowie, którzy wierzyć będą w Boga i dzień sądu, oraz dobrze czynić będą, otrzymają za to nagrodę z rąk Jego i wolnymi będą od mąk i bojaźni"

[ii] Wszyscy przyjęli oni Islam.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m