islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Poddanie się Allahowi

Autor: Imâm Ibn ul-Qayyim al-Dżauziyyah
Tytuł: Fâidah Dżalîlah, nr. 36
Z arabskiego tłumaczył: Abuz-Zubayr 'Abdur-Rahmaan Harrison
Na polski tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Co tak naprawę posiada? Człowiek którego czoło jest w Ręku Allâha. Którego dusza jest w Jego Ręku. Którego serce jest pomiędzy Jego Palcami, obraca nim jak chce. [1]

Jego życie, jego śmierć, jego szczęście, jego niedola, jego aktywność i jego bezruch, wszystko jest w Ręku Allâha. Jego wypowiedzi i jego czyny istnieją jedynie za Jego zezwoleniem i za Jego Wolą. Zatem nie wykonuje on żadnego ruchu, bez Jego zezwolenia, i nie czyni nic, inaczej jak za Jego wolą.

Jeżeli się powierzy sobie samemu; to powierzy się bezradności, zgubie, zaniedbaniu i grzechom. Jeżeli powierzy siebie samego komuś innemu; powierzy się komuś kto nie jest w stanie mu zaszkodzić, ni przynieść żadnej korzyści, obdarzyć życiem, ni śmiercią, i kto nie jest też w stanie przywrócić go do życia. A jeżeli On człowieka opuści; jego wróg go schwyta i uczyni go swym niewolnikiem.

Zatem człowiek nie jest w stanie przeżyć bez Niego ani chwili. Raczej tak długo jak oddycha, wymaga on Jego wsparcia, wewnętrznego i zewnętrznego. Jest on w całkowitym ubóstwie przed Nim.

pokrewne:
> Taubah, skrucha
> Bądź w tym życiu jakbyś był obcym
> Życie jest wielką próbą!
> Poddanie się Allahowi
> Budowanie Wiary i Oczyszczanie Duszy
> Szczerość wiary
> Rija (skryte bałwochwalstwo)
> Taquah bogobojność


[1] `Abdullaah ibn `Amr przekazał że słyszał jak Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "Zaprawdę, serca synów Adama znajdują się pomiędzy palcami Najbardziej Miłosiernego, jak jedno serce. On zmienia je tak jak zechce."  (Sahih Muslim, nr. 2654)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m