islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Prośby Muzułmanina są wysłuchiwane

Autor: Szeich Salîm bin 'Îd al-Hilâlî
Tytuł: "An-Nubadh al-Mustatâbah fî ad-Da'uât al-Mustadżâbah" (str. 6)
Z angielskiego tłumaczyła: Fatima Filipiak

Zobacz także: > Duaa, modlitwy na każdą okazję

Abu Hurairah (radiallahu `anhu) zrelacjonował, iż Wysłannik Allaha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Ktokolwiek nie prosi Allaha, to staje się On na niego zagniewany."[1]

W powyżej zacytowanej wypowiedzi Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) jest dowód, że suplikacja oznacza proszenie o coś Allaha, przez co osiągamy Jego Zadowolenie. To dlatego, iż nie proszenie Allaha z powodu dumy i poleganiu na samym sobie nie jest dozwolone w odniesieniu do Samo Wystarczalnego, Najbardziej Godnego Pochwały. Poeta ujął znaczenie tego hadisu w poetyckiej formie mówiąc:

"Allah staje się zgniewany, gdy zaprzestajesz Go prosić,
podczas gdy Syn Adama staje się zgniewany, gdy go o coś prosisz."

Zatem, Allah kocha u Swoich niewolników to, że Go proszą i, że zwracają się do Niego i okazują przed Nim swoje ubóstwo i pokorę. I uczynił obowiązkiem dla Siebie aby nie odsyłać ich rozczarowanych lub z pustymi rękoma, o czym poinformował nas Jego Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam):

"Nie ma na ziemi Muzułmanina, który wzywając Allaha suplikacją, nie dostał by tego (o co prosi) od Allaha lub Allah nie usunąłby jakiegoś zła równej wielkości od niego, tak długo jak nie prosi on o coś grzesznego lub, aby zerwać więzi rodzinne."

Na to mężczyzna spośród ludzi zapytał: "A jeśli mamy wiele próśb?"

On (sal allahu `alejhi ła sallam) odpowiedział: "Allah jest al-Akthar (Zdolny odpowiedzieć na wiele próśb)."[2]

To jest wystarczające wyjaśnienie faktu, iż Allah gwarantuje wysłuchanie suplikacji. To ma, jednakże, swoje warunki.


[1] Przypis tłumacza: Autentyczny hadis przekazany przez Ibn Madżâh, At-Trimdhî, Al Hâkim i innych.

[2] Sahih: Sprawdziłem (Szeich Salim al-Hilâli) ten hadis i udostępniłem informacje na jego temat w Sahih Kitâb Al-Ashkâr wa Da’îfihi (1223/920 oraz 1224/961)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m