islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tłumazcenie Qadar (wiary w przeznaczenie)

Opracował: Abu Anas bin Marain
Źródło: The foundations of Sunnah, str. 13-18
Autor: Imaam Ahmad ibn Hanbal

`Ali ibn Abi Taalib (radi allahu `anhu) powiedział:

"Qadr jest tajemnicą Allaha, nie próbuj zatem jej ujawnić."
[cytował Ibn Qudamah al-Maqdisi w Lumu`at-il-Itiqaad]

Imaam Ahmad ibn Hanbal (rahimahullaah) powiedział:

"Należy wierzyć w Qadar, dobre i złe.

Potwierdzić Hadisy które dotyczą [Qadar], i wierzyć w nie. Nie należy pytać: 'Jak?' lub "Dlaczego?'. Jest to jedynie potwierdzenie i wiara w nie.

Ktokolwiek zaś nie zna wytłumaczenia hadisów, i którego intelekt nie jest w stanie ich zrozumieć, to wystarczy [je potwierdzić], gdyż religia została udoskonalona. Obowiązkiem jest wierzyć w nie i podporządkować się [hadisom dotyczącym] Qadar.

Także haidsy dotyczące Ru'yah (fakt że wierzący będą widzieć Allaha w życiu przyszłym), wszystkie z nich, nawet jeżeli nie są zgodne z ludzkim słuchem, i jeśli ten który je słyszy czuje do nich niechęć.

Zaprawdę obowiązkiem jest w nie wierzyć, i nie odrzucać ani jednego słowa z nich lub innych hadisów które zostały przekazane przez godnych zaufania, prawdomównych narratorów.

I nie sprzeczać się z nikim, nie polemizować, ani też nie uczyć się argumentacji [w takich kwestiach].

Zaprawdę, Kalaam [teologiczna retoryka] w kwestiach Qadar, Ru'yah, Koranu i tym podobne są drogami znienawidzonymi i zabronionymi.

A osoba która się tym posługuje, nawet jeżeli dojdzie do prawdy własnymi słowami, nie należy do Ahl-us-Sunnah, do póki nie porzuci posługiwania się kalaam, i dopóki nie podda się i uwierzy w athâr [Narracje od Proroka i jego towarzyszy]" (za: Tabaqaatul Hanbaliyah, nr. 14-22, `Abduus ibn Maalik) 

Qadr jest zatem wiedzą którą jedynie Allâh posiada, a ci ludzie którzy starali się ją odkryć popadli w błądzenie.

Zaprzeczenie Qadar było jedną z pierwszych innowacji które się pojawiły jeszcze pod koniec ery Sahabah. Ma`bad ibn Dżuhnii wprowadził tą innowację jako pierwszy, i przekazane zostało także że nauczył się jej od Sansauieh al-Biqaal, który zanim przyjął Islam był chrześcijaninem, a później znów powrócił do chrześcijaństwa. Mu'tazilah jest sektą która tą doktrynę przyjęła jako część swojej wiary, jak również inne sekty które nazwano Qadariyah [zobacz Sharh Usuulil-I'tiqaad Imama al-Laalikaa`ii, 3/534; al-I'tiqaad Imaama al-Bayhaaqii, str. 132; Asz-Szari`ah Imama al-Adżurrii, str. 149-168.]

przeczytaj także...
ƒ Czym jest wiara w przeznaczenie
ƒ Wyjaśnienie kwestii Al-Qadar (Przeznaczenie)

Dla tych którzy znają angielski polecam także bardziej szczegółowy artykuł na temat Qadar

ƒ www.spubs.com

 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m