islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

1: Sunnah jest Islamem, a Islam jest Sunną

Imâm al-Barbahârî (rahimahullâh) powiedział:

Wszelka chwała należy się Allahowi, który nas poprowadził do Islamu, pobłogosławił nas nim i umieścił w najlepszym społeczeństwie, więc prosimy Go aby umożliwił nam trzymać się tego co jest Mu umiłowane i co On kocha, oraz abyśmy unikali tego co On nienawidzi i co powoduje Jego gniew.

Wiedz że Islam jest Sunną, i Sunna jest Islamem[1], i jednego nie można ugruntować bez drugiego.


[1] Prorok powiedział,
"Ten kto odwraca się od mojej Sunny nie należy do mnie." (Przekazał al-Buchari (Eng. trans. 7/1-2/no.1), Muslim (Eng. Trans. 2/703/no.3236) i an-Nasâ`i)

Abu Hurairah przekazał że Wysłannik Allaha powiedział,
"Cała moja Ummah wejdzie do raju, oprócz tych którzy odmówią." Ktoś spytał, "Kto odmówi?" Odpowiedział. "Ktokolwiek mnie usłucha wejdzie do Raju, a ktokolwiek będzie nieposłuszny odmówił." (Przekazał al-Buchari (Eng. trans. 9/284/no.384))

Imâm az-Zuhrî (słynny tâbi'î, zmarł w 124H) powiedział,
"Ludzie wiedzy którzy nas poprzedzili mawiali, 'Zbawienie leży w trzymaniu się Sunny.'" (Przekazał ad-Dârimî w Sunan (no.96))

Imâm Maalik powiedział,
"Sunnah jest jak arka Noego. Każdy kto na nią wsiądzie zostanie ocalony, a ktokolwiek odmówi zostanie zatopiony." (Przekazał Szeich ul-Islâm Ibn Taimiyyah w Madżmû' ul-fatâuâ, (4/57))

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m