islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

10: Islam jest kompletny i wymaga jedynie podporządkowania się

Niech Allâh będzie dla ciebie Miłosierny! Wiedz że Islâm któregokolwiek z poddanych [muzułmanów] nie jest pełny do póki nie naśladuje, nie zaświadczy i nie podporządkuje się (prawdzie). Zatem każdy kto twierdzi że pozostało coś z Islâmu co nie zostało wystarczająco wytłumaczone przez Towarzyszy Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam), fałszywie ich oskarżył, odłączył się od nich i źle się o nich mówi. Jest innowatorem, błądzi prowadząc innych na manowce, wprowadzając do Islâmu to co do niego nie należy.[1][1] Ibn Mas'ûd, radiallaahu 'anhu, opisał Towarzyszy Wysłannika mówiąc,
"Allâh patrząc na serca swych poddanych uznał serce Muhammda jako najlepsze z serc, tak więc wybrał go dla Siebie i zesłał mu Objawienie. Następnie zajrzał do innych serc swych poddanych i uznał serca Towarzyszy Wysłannika jako najlepsze z pośród serc swych poddanych, więc uczynił ich pomocnikami Swojego Proroka, broniącymi Jego Religii. Tak więc to co [ci] Muzułmanie [o których mowa] uznają za dobre, jest u Allâha widziane jako dobre, a to co uznają za złe, jest widziane jako złe u Allâha." (Przekazał Imâm Ahmad w Musnad (1/379), Szeich al-Albânî uznał ten przekaz jako hasan w ad-Da'îfah(2/17).)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m