islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

12:Kłótnie i debatowanie są zabronione

Debatowanie, argumentowanie i spieranie się są innowacjami które sieją wątpliwości w sercu, nawet jeżeli człowiek [poprzez dyskutowanie i spieranie się] dojdzie do prawdy i Sunny. [1]


[1] Allâh powiedział co w przybliżeniu znaczy:
»O Znaki Allâha spierają się tylko ci którzy nie wierzą.«
(Surah Ghaafir, 40:4)

At-Tirmidhî przekazał hasan hadith od Abu Umâmah, który powiedział: "Wysłannik Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział, "Ludzie nigdy nie  zbłądzili po tym jak zostali wyprowadzeni na drogę prostą, inaczej jak poprzez dysputy." Następnie Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) recytował werset: »Oni przytoczyli ci ten przykład tylko dla sprzeczki. Zaprawdę, oni są ludem skłonnym do sporu« (Surah az-Zukhruf, 43:58)

Al-Adżurrî przekazał w ash-Sharî'ah (str.57), że pewien człowiek przyszedł do al-Hasan (al-Basrî) i powiedział, "O Abu Sa'îd! Pozwól mi podyskutować z tobą o Religii." Al-Hasan odpowiedział, "Jeżeli chodzi o mnie, to ja znam swoją religię, a jeżeli ty zagubiłeś swą religię to idź i jej odszukaj."

'Umar ibn 'Abdul-'Azîz, rahimahullaah, powiedział,
"Ktoś kto pozwala otworzyć swą religię dla dysput, często będzie się zmieniał." (Dżâmi' Bayânil 'Ilm (2/113))

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m