islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

13: Spekulacje temat Allâha są heretycką innowacją

Niech Allâh będzie dla ciebie Miłosierny!

Wiedz że spekulatywna mowa na temat naszego Pana, Najwyższego, jest rzeczą nowo wymyślona, jest innowacją i zbłąkaniem. Nic nie wolno mówić na temat naszego Pana prócz tego jak On, subhanahu ła ta`ala, opisał Siebie w Koranie i co Jego Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) wytłumaczył swoim Towarzyszom. Zatem On, Wszechmogący jest Jeden:

»Nic nie jest to Niego podobne, On jest Wszech-słyszący, Wszech-widzący« (Surah ash-Shûra, 42:11)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m