islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

15: Mowa Allaha i kwestionowanie Atrybutów

Nikt nie mówi na temat Atrybutów naszego Pana najbardziej wzniosłego, 'Dlaczego?', z wyjątkiem tych którzy wątpią w Allâha Błogosławionego Wywyższonego. Qur'ân jest mową Allâha, Jego Objawieniem i Światłem. Nie jest stworzony, gdyż Qur'ân pochodzi od Allâha, a to co pochodzi od Allâha[1] nie jest stworzone. Mâlik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal oraz wcześniejsi i późniejsi uczeni utrzymywali takie zadanie i stwierdzili że dyskutowanie na ten temat jest niewiarą.[2][1] Szeich ul-Islâm Ibn Taymiyyah powiedział,

"Gdy Allâh przypisuje sobie cokolwiek, jeśli nie jest to czymś odrębnym z pośród stworzenia, to obowiązkiem jest przyjąć to jako rzeczywisty, osobisty Atrybut Allâha. Nie można stwierdzić, że cokolwiek ze stworzenia jest osobiście przypisane Allâhowi, będące panem lub częścią Pana.

Gdy to co jest przypisywane Allâhowi jest czymś odrębnym z pośród stworzenia, tak jak Îsâ (Jezus), Anioł Gabriel, dusze dzieci Adama, to nie możliwe jest aby był to osobisty Atrybut Allâha, ponieważ coś co jest istotą samą w sobie, nie może być atrybutem innej istoty.

Gdy coś przypisane jest Allâhowi w ten sposób, może to być na dwa sposoby:

1. Rzecz lub osoba przypisana jest Allâhowi ponieważ Allâh ją stworzył, i to obejmuje wszelkie stworzenie. Przykładem są stwierdzenia "Niebiosa Allâha", lub "Ziemia Allâha". W ten sposób wszelkie stworzenie jest podwładne Allâhowi, podobnie jak majątek może być uznany za Majątek Allâha.

2. Allâh przypisuje sobie coś, z uwagi na to, że jest czymś co Kocha, Nakazuje, lub jest czymś z czego jest Zadowolony. Przykładem jest starożytna świątynia, Ka`ba w Mekce gdzie wykonywane są akty czci, które nigdzie indziej nie są wykonywane. Świątynia zwana jest zatem Domem Allâha [Bayt-ullâh].

Tak więc poddani Allâha są tymi którzy szczerze czczą jedynie Jego i posłuszni są Jego nakazom. Gdy coś przypisane jest Allâhowi w ten sposób, powiązane jest z Jego czcią, prawodawstwem i religią [tauhîd uluhiyyah]. Natomiast pierwszy rodzaj powiązany jest z Jego Panowaniem i Mocą Tworzenia [tauhîd rubbubiyyah]." (Cytowane w "Fathul-Madżîd" oraz "Qurratul-`Uyun" (both explanations of "Kitâb at-Tawhîd") by Shaykh `Abdur-Rahmân Ibn Hasan Âli-Shaykh". Translated by Abu az-Zubayr Harrison, p: 22-26.) » więcej

[2] Qur'ân jest mową Allâha, a jest ona atrybutem Allaha. Wszelkie Atrybuty Allâha były z nim od wieczności.

Imâm Mâlik powiedział, "Qur'ân jest mową Allaha. Nie jest stworzony." (Przekazał al-Lâlikâ'î w Sharh Usûl I'tiqâd Ahl is-Sunnah (nr.414)).

Imâm Ahmad ibn Hanbal został spytany o osobę która twierdzi że Qur'ân został stworzony, na co odpowiedział, "(Jest) niewierzącym." (Pzrekazał al-Lâlikâ'î w Sharh Usûl I'tiqâd Ahl is-Sunnah (no.449))

Ibn `Umar (radiallahu anhu) powiedział,"Qur`an jest Mową Allaha i nie jest stworzony." (Przekazał Imâm al-Lâlikâ'î w As-Sunnah 1/257)

'Amr bin Dinâr powiedział, "Spotkałem dziewięciu z pośród Sahabah, i wszyscy oni mówili, 'Ten kto mówi że Qur`an jest stworzony, jest niewiernym.'" (Przekazał Imâm al-Lâlikâ'î w as-Sunnah, 1/253)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m