islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

17: Wiara w Mîzân

Trzeba wierzyć w Mîzân (wagę) w Dniu Zmartwychwstania, na której dobro i zło będzie ważone. Ma one dwie szale i język. [1]


[1] Allâh Najwyższy powiedział co znaczy:
»Wtedy ten, którego szalki (dobrych uczynków) będą ciężkie, zazna życia przyjemnego; a ten; którego szalki (dobrych uczynków) będą lekkie, pogrąży się w głębi Czeluści.« (Surah al-Qâri'ah 101:6-7)

Abu Hurairah, radiallaahu 'anhu, przekazał że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
"Dwa słowa są najbardziej ukochane Najbardziej Miłosiernemu, lekkie na języku, lecz ciężko ważące na wadze: Subhânallahi ła bihamdihi oraz Subhânallahil 'Adhîm." (Przekazał Buchari (eng. trans. 9/489-490/no.652)

`Abdullah ibn 'Amr ibn al 'Âs powiedział: Słyszałem jak Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
"Przed Dniem Zmartwychwstania człowiek z mojej Ummy zostanie [postawiony przed Allahem] i dziewięćdziesiąt dziewięć rulonów zostanie przed nim rozwiniętych. Każdy z nich tak długi jak daleko sięga wzrok. Następnie [Allâh] powie do niego, 'Czy zaprzeczasz czemukolwiek z tego [co tu jest przedstawione]? Czy moi czujni skrybowie byli niesprawiedliwi względem ciebie?' Odpowie 'Nie mój Panie!' [Allâh] powie, 'Czy masz jakiekolwiek usprawiedliwienie (lub dobre uczynki)? Człowiek odpowie 'Nie mój Panie!' [Allâh] powie do niego, 'Jednak posiadasz dobry uczynek u Nas*, i nie zostaniesz pokrzywdzony tego dnia.'
I przyniesiony zostanie pergamin zawierający [świadectwo tego człowieka] 'Świadczę że nikt nie jest warty czci prócz Allâha, i świadczę że Muhammad jest Jego poddanym i Wysłannikiem.' Allâh powie, 'Bądź świadkiem odważenia.' Człowiek odpowie, 'Mój Panie! Czym jest ten pergamin w porównaniu z tymi ogromnymi rulonami?' Allâh powie 'Zaprawdę nie doznasz krzywdy.' I rulony te umieszczone zostaną na jednej szali, a pergamin na drugiej szali. I rulony te okażą się lżejsze, a pergamin cięższy. Nic nie waży ciężej niż imię Allâha." (Przekazał Ahmad, at-Tirmidhî i Ibn Mâdżah. Szeich al-Albânî uznał ten przekaz za sahih w Sahih Sunan at-Tirmidhî)

* Jest to arabska liczba pojedyncza opisująca majestat Allâha.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m