islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

19: Wiara w Haud Wysłannika

Wiara w Haud (staw) Wysłannika Allâha. Każdy Prorok obdarzony został stawem, z wyjątkiem Sâlih (alaihis-salaam) ponieważ jego stawem było wymię jego wielbłądzicy.[1]


[1] Komentator at-Tahâuiyyah powiedział,
"Hadisy przekazane na temat stawu osiągają poziom mutauâtir, przekazane zostały przez więcej niż trzydziestu Towarzyszy."

Anas ibn Mâlik (radiallaahu anhu) przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
"Wielkość mego stawu jest taka jak między Jerozolimą i San'â w Jemenie, a filiżanek jest tyle ile gwiazd na niebie." (Przekazał al-Bucharî (eng. trans. 8/380/no.582), Ahmad i at-Tirmidhî)

Samurah przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
"Każdy Prorok będzie miał staw. Rywalizują ze sobą o liczbę ludzi która do nich przyjdzie. Mam nadzieję, że Allâh obdarzy mnie dużą liczbą." (Przekazał at-Tirmidhî i inni. Szeich al-Albânî uznał za sahih w as-Sahihah (no.1589))

Jeśli zaś chodzi o Proroka Sâlih i wyjątek tutaj podany, to przekazy które o tym mówią nie są autentyczne.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m