islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

2: Częścią Sunny jest trzymanie się Dżama`ah

Częścią Sunny jest trzymanie się Dżama`ah.[1] Każdy kto pragnie czegoś innego niż Dżama`ah i od niej się oddala, ten zrzucił ze swego karku jarzmo Islamu i zbłądził, prowadząc innych na manowce.[2]


[1] `Umar, radiallaahu' anhu przekazał że Prorok powiedział,
"Trzymaj się Dżama`ah, i wystrzegaj się rozłamów, gdyż Szatan jest u boku samotnej osoby, lecz jest bardziej oddalony od dwóch. Ktokolwiek pragnie środku Raju niechaj trzyma się Dżama`ah. Osoba którą cieszą jej dobre uczynki a złe powodują że czuje się źle jest wierząca." (Przekazał Ahmad (1/18); at-Tirmidhî (no. 2165); al-Hâkim (1/114); Szeich al-Albâni potwierdził że przekaz ten jest Sahih w as-Sahihah (no. 1116))

Anas, radiallaahu 'anhu, przekazał że Prorok powiedział,
"Zaprawdę dzieci Izraela podzieliły się na siedemdziesiąt jeden sekt, a moja Ummah podzieli się na siedemdziesiąt dwie sekty, wszystkie z nich znajdą się w Ogniu oprócz jednej, którą jest Dżama`ah." (Przekazał Ibn Madżah (no. 3993); Szeich al-Albąni potwierdził że przekaz ten jest Sahih)

[2] Wspomnieć tutaj warto hadis przekazany przez Ibn 'Abbaas, radiallaahu 'anhummaa, który powiedział, Wysłannik Allaha powiedział,
"Ten kto widzi u swego władcy coś czego nie lubi, niech uzbroi się w cierpliwość, ponieważ ten kto oddala się od Dżama`ah, choćby na piędź, a następnie umrze, umrze śmiercią Dżahiliyah" oraz w innym przekazie, "wtedy zrzucił ze swego karku jarzmo Islamu." (Przekazał al-Buchari (trans. 9/145); Muslim i Ahmad; drugi przekaz od at-Tirmidhî (no. 2867) i Ahmad (4/130). Zobacz Sharh ul-'Aqidat-Tahâuiyyah (379-382), sprawdzone przez Naasir ud-din al-Albaani)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m