islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

21: Wiara w Most nad Piekłem

Trzeba wierzyć w Most nad Piekłem. Most chwyta kogokolwiek Allâh zezwoli aby schwytał, zezwala przejść komukolwiek Allâh zezwoli, i spada z niego do piekła ktokolwiek Allâh zezwoli  by spadł. Ludzie poprzedzeni są światłem w zależności od poziomu ich wiary.[1]


[1] Allâh powiedział co znaczy:

»Nie ma wśród was takiego, kto by nie miał nad nim (piekłem) przejść. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana! Następnie My uratujemy tych, którzy byli bogobojni, a niesprawiedliwych pozostawimy tam na kolanach.« (Surah Mariam, 19:71-72)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m