islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Lito¶ciwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

22: Wiara w Proroków i Aniołów

Trzeba wierzyć (imân) w Proroków i Aniołów.[1]


[1] Allâh objawił co znaczy:

»Posłaniec i ludzie wierz±cy uwierzyli w to, co im zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy uwierzyli w Allâha i w Jego aniołów, w Jego Księgi i w Jego posłańców. (Mówi±) My nie czynimy różnicy między żadnym z Jego posłańców!« (Surah al-Baqarah, 2:285)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m