islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

23: Wiara że Raj i Ogień są prawdą i że już zostały stworzone

Trzeba wierzyć że Raj jest prawdziwy i rzeczywisty, i że Ogień jest prawdziwy i rzeczywisty i zostały już stworzone[1]. Raj znajduje się w siódmych Niebiosach. Jego sufitem jest `Arsh (Tron Allâha). Ogień znajduje się poniżej siódmej i najniższej ziemi. Raj i Piekło zostały już stworzone. Allâh Najchwalebniejszy znał liczbę mieszkańców Raju i tych którzy do niego wejdą, i [znał] liczbę mieszkańców Ognia i tych którzy doń wejdą. Żadne z nich nigdy nie dobiegnie końca; będą istniały na wieczność.


[1] Hadith o Isrâ i Mi'radż ukazuje iż Raj i Ogień obecnie istnieją. Hadith ten znajduje się w Sahih al-Buchari (eng. trans., vol.5, no.227) i Sahih Muslim (eng. trans., vol.1, no.309-322). Raf'ul-Astâr autorstwa al-Amîr as-San'ânî jest doskonałą książką która ten temat szczegółowo omawia, i obala błędne pojęcie tych którzy twierdzą że Ogień dobiegnie końca.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m