islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

26: Wiara w zstąpienie Jezusa syna Marii

Trzeba wierzyć w zstąpienie Jezusa syna Marii (`Isâ ibn Mariyam, alejhi salaam). Zstąpi, zabije Dadżdżala, ożeni się i modlił się będzie za Imamem Muzułmanów, który będzie z rodziny Muhammada, umrze i zostanie pochowany przez Muzułmanów.[1]


[1] Wszystko to zostało potwierdzone w autentycznych hadisach. Wiele z nich przytoczył al-Hâfidh ibn Kathîr w swym tafsirze wersetu 159 Sury an-Nisâ’. Zobacz także Sahih Buchari (eng. trans., vol.4, nos. 657, 658) i Sahih Muslim (eng. trans., vol.4, nos. 6924, 7023).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m