islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

3: Sahabah są fundamentem Dżama`ah

Fundamentem na którym Dżama`ah została zbudowana są Towarzysze Proroka Muhammada, sal allahu alejhi ła sallaam. Oni są Ahl us-Sunnah łal-Dżama`ah,[1] więc każdy kto od nich nie czerpie, zbłądził i wprowadził innowację[2] a każda innowacja jest zbłąkaniem, każde zaś zbłąkanie i jej ludzie są w Ogniu.[3]


[1] Co wiemy z hadisu od at-Tirmidhî (no. 2641), 'Abdullaah ibn 'Amr powiedział, Wysłannik Allaha powiedział:
"To co stało się z Dziećmi Izraela, stanie się z moją Ummą, tak jak jeden but podobny jest do drugiego, do tego stopnia że jeżeli jeden z nich miałby stosunek ze swoją matką otwarcie, ktoś z mojej Ummy postąpił by tak samo. Dzieci Izraela podzieliły się na siedemdziesiąt dwie sekty a moja Umma podzieli się na siedemdziesiąt trzy sekty, wszystkie z nich są w Ogniu oprócz jednej." Został spytany, "Którą jest tą jedyną, Wysłanniku Allaha?" Odpowiedział, "Ta do której należymy ja i moi Towarzysze." (Szeich al-Albânî uznał przekaz ten za Sahih)

[2] Zostało autentycznie przekazane że Wysłannik Allaha powiedział,
"Trzymajcie się mojej Sunny, oraz Sunny prawowiernych Kalifów po mnie. Trzymajcie się tego zębami trzonowymi i wystrzegajcie się nowych rzeczy, gdyż każda innowacja jest zbłąkaniem." (Przekazał Ahmad, Abu Daûd (eng. trans. 3/1294/no.4590); at-Tirmidhî (no. 2676); Ibn Madżah (no. 42); ad-Dârimî (no. 96); oraz Ibn Abî 'Âsim w as-Sunnah (no. 54). Szeich al-Albânî powiedział, "Isnâd tego przekazu jest sahih, przekazujący go są godni zaufania.")

[3] Dżâbir, radiallaahu'anhu, przekazał że Prorok miał zwyczaj mówić w swych kazaniach,
"...Najbardziej wiarygodna mowa to Księga Allaha. Najlepsza droga to droga Muhammada. Najgorsze rzeczy to nowości [w sprawach religii], a każda nowość to innowacja, każda zaś innowacja jest zbłąkaniem, a każde zbłąkanie jest w Ogniu." (Przekazał an-Nasâ'î (3/188). Uznane za sahih przez Szeicha al-Albânî w Sahih Sunan in-Nasâ'î (no. 1487))

Abu Shâmah (zmarł w 665H) powiedział,
"Nakaz trzymania się Dżama`ah oznacza trzymanie się prawdy i tych którzy ją naśladują; nawet jeżeli tych którzy trzymają się prawdy jest niewielu a tych którzy jej są przeciwni jest wielu; ponieważ prawda jest tym według czego postępowała pierwsza Dżam`ah z czasów Proroka i jego Towarzyszy, radiallaahu 'anhum. Nie bierze się pod uwagę wielkiej liczby ludzi próżnych którzy po nich nastąpili." (Al-Bâ'ith 'alal-Bida'h łal-Hułâdith, str.19)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m