islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

31: Modlitwa, dżihâd i hadż wykonywane są z władcami.

Hadż i dżihâd wykonywane są pod jego przywództwem. Modlitwa Dżum`uah jest za nimi (grzesznymi władcami) dozwolona, a po niej należy wykonać sześć rak'ah modlitwy w jednostkach po dwie rak'ah. Jest to opinia Ahmada ibn Hanbal[1].


[1] `Abdullâh ibn Ahmad ibn Hanbal przekazał w swym Masâil (no.446): "Spytałem mojego ojca ile rak'ah należy wykonywać po Dżum`uah. Odpowiedział, 'Jeśli chcesz, módl się cztery (rak’ah) a jeśli chcesz, módl się cześć, [w jednostkach] po dwa [rak'ah]; tak wolę, lecz jeśli modlisz się cztery, to nie ma w tym nic złego'.”

Abu Daûd także przekazał w swym Masâil (str. 59): "Słyszałem jak Ahmad powiedział, '(Odnośnie) modlitwy po Dżum`uah, jeśli ktoś wykonuje cztery, dobrze. Jeśli ktoś wykonuje dwie, dobrze, i jeśli ktoś wykonuje cześć, dobrze'.”

Zobacz także ”Tabaqât-ul-Hanâbilah” (1/42, 241, 294, 311, 329 i 342).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m