islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

33: Każdy kto buntuje się przeciwko muzułmańskiemu władcy należy do Khauaridż

Każdy kto buntuje się przeciwko muzułmańskiemu władcy należy do Khauaridż[1], wzniósł bunt wśród muzułmanów, zaprzeczył narracjom i umiera śmiercią jak za dni ignorancji (Dżâhiliyyah). [2]


[1] Khauaridż jest grupą która pojawiła się za panowania `Aliego (radiallâhu anhu). Odłączyli się od jego armii wprowadzając wielce poważną innowację Takfîru (uznając Muzułmanów, władców i podwładnych, którzy według nich winni byli wielkich grzechów, za niewiernych). Prorok przestrzegł nas przed nimi w wielu autentycznych hadisach, jak np. “Khauaridż są psami Ognia.” (Sahih, przekazał Ahmad)

Poinformował nas także że będą się pojawiać aż do końca świata,
“Pojawi się grupa recytująca Qur'ân, lecz nie wydobędzie się poza ich gardła. Za każdym razem jak pojawi się [taka] grupa, należy się od niej odciąć (lub odciąć ją), aż [w końcu] pojawi się wśród nich Dadżdżal.” (Hasan, przekazał by Ibn Mâdżah. Zobacz Silsilatul-Ahâdîth as-Sahîhah (no.2455)).

[2] Zobacz hadith przekazany przez Ibn Abbâsa (radiallaahu anhumaa) podany w przypisie numeru dwa tej książki.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m