islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

34: Nie jest dozwolone aby walczyć przeciwko władcy, ani się przeciwko niemu buntować, nawet jeżeli jest gnębicielem

Nie jest dozwolone walczyć przeciwko władcy, ani się przeciwko niemu buntować, nawet jeśli gnębi. Jest tak ponieważ Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział do Abu Dharr al-Ghifârî, "Bądź cierpliwy, nawet jeśli [władcą] byłby niewolnik z Abisynii"[1], i powiedział do Ansâr, "Bądźcie cierpliwi, do czasu gdy spotkacie mnie przy stawie (Haud)."[2] W sunnie nie istnieje walka przeciwko władcy, i powoduje to zniszczenie religii oraz spraw świeckich.[3]


[1] Hadis o podobnym znaczeniu przekazany został w Sahih Muslim (eng. trans., vol.3. nos.4525, 4526).

[2] Przekazał Buchari (eng. trans., vol.5, no.136) od Usayd ibn al-Hudayr.

[3] Hudhaifah (radiallaahu anhu) przekazał w dłuższym hadisie że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) Allâha powiedział,
“Pojawią się władcy którzy nie będą naśladowali mego przewodnictwa ani mojej Sunny. Będą wśród nich ludzie mający serca diabłów w ludzkich ciałach.” (Hudhaifah) spytał, “Co mam robić jeśli tego dożyję Wysłanniku Allâha?” Odpowiedział, “Masz słuchać i być posłusznym względem władcy, nawet jeśli chłostał będzie twoje plecy i odbierał twój majątek, nadal słuchaj i bądź posłuszny.” (Przekazał Muslim (eng. trans. 3/1029/no.4554)

Al-Khallâl przekazał w as-Sunnah (no.87), że: "Abu Bakr przekazał nam mówiąc, 'Słyszałem jak Abu `Abdullah (Imâm Ahmad) nakazał aby unikać rozlewu krwi, i srogo zabronił rebelii.'”

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m